10.10.20 DI Energi Nyheder

Etårig aftale sikrer forhøjelse af iblandingskrav for biobrændstoffer i 2021

Den nyligt indgåede politiske aftale om iblanding af biobrændstoffer forhøjer iblandingen fra 5,75 pct. til 7,6 pct. i 2021. Aftalen er indgået for en etårig periode.

For at reducere den forventede stigning i transportsektorens udledninger og for at sikre ro om branchens vilkår, har aftalepartierne forlænget det nuværende iblandingskrav for biobrændstoffer i 2021. Kravet om iblanding af biobrændstoffer i benzin, diesel og gas for 2021 var indtil efterårsferien på 5,75 pct., men aftalepartierne er nu blevet enige om at hæve iblandingskravet til 7,6 pct. for en etårig periode.

Fakta

Biobrændstoffer kan være bioethanol, som blandes i benzin, biodiesel, som blandes i diesel, og biometan, som blandes i naturgas.

Det kræver en finansiering på 60 mio. kr. som følge af det afledte provenutab. Forhøjelsen af iblandingskravet finansieres ved en sænkelse af iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer fra 0,75 pct. (2021-sats) til 0,3 pct. og gennem midler fra Puljen til fremme af avancerede biobrændstoffer.

Aftalepartierne er enige om at give ministeren bemyndigelse til at forbyde biobrændstoffer, der baserer sig på anvendelse af palmeolie, fra at tælle med i opfyldelsen af iblandingskravet.

Publikationer

Aftaletekst for iblanding af biobrændstoffer 2021

Læs her
Rikke Sophie Lassen

Rikke Sophie Lassen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3652
  • Mobil +45 2870 9232
  • E-mail risl@di.dk

Relateret indhold