28.10.20 DI Energi Nyheder

Topmøde med Nederlandene

Vindenergi, grøn gas, fjernvarme og energieffektive byer behandles, når Danmark og Nederlandene mødes til virtuelt energi-topmøde mandag den 2. november. Medlemmer kan deltage.

Nederlandene har sat ambitiøse klima- og energimål for de kommende år. Landets energiforsyning har hidtil i høj grad beroet på gas fra egne gasressourcer. I takt med voksende klimabevidsthed og faldende priser på VE og EE – samt folkelig modstand mod gassen i lyset af en række mindre jordrystelser, hvor jorden ”sætter sig” efter mange års gasindvinding – ligger der nye og klare klimamål for landet. Målene gør det nødvendigt for landet at accelerere sin grønne omstilling meget hurtigt og kraftigt.

Fjernvarme og EE i byer

Danmark og Nederlandene har etableret et nært energipartnerskab. Energimyndighederne deler erfaringer og ”best practise” ift. grøn omstilling. På den baggrund er indledt dialog om grundlaget for mere udbredelse af fjernvarme og energieffektivitet i byer i Nederlandene ved brug af danske erfaringer.

Vind

Den danske og hollandske vindindustri har et stærkt samarbejde grundet geografisk nærhed og sammenlignelige vindforhold og forhold for offshore-vind, som også er et stort satsningsområde for Nederlandene. Interconnectoren COBRA Cable forbinder gennem Nordsøen de to landes elnet. Landene samarbejder om øget udvikling af Nordsøen som vindenergi-ressource for Europa og udviklingshub for vind i globalt perspektiv. Etablering af en energi-ø i Nordsøen er et fælles projekt i den henseende.

Grøn gas

Nederlandene kender alt til gas, og de satser på at bruge deres stærke gas-infrastruktur i den grønne omstilling via satsninger på brintteknologi / power-to-X og biogas.

Lyt med ved topmødet

Alle disse samarbejdsflader er til debat og dialog mandag den 2. november, når de to landes energiministre og førende virksomheder drøfter det dansk-hollandske energisamarbejde. Medlemmer er velkommen til at deltage.

DI Energi styrker samarbejdet

Nederlandene var i 2019 energibranchens 3.-største eksportmarked. Eksporten på over 7 mia. kroner udgjorde næsten 20 pct. af Danmarks samlede vareeksport til landet. Mange medlemmer af DI Energi er særdeles aktive i Nederlandene, og mange bruger de nye klimamål som anledning til at styrke forretningen i landet. Derfor er DI Energi engageret i at følge op og styrke det gensidige kendskab. Konferencen den 2. november et led i dette.

Royal Digital Business Conference 'Partnering For Green Transition'

Tilmelding
Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold