Klimaaftalen fra juni 2020 indeholdt en modernisering af fjernvarmereguleringen, og sektoren har nu fået rammerne og de økonomiske incitamenter til at udnytte de mange grønne varmekilder og teknologiske muligheder i 2020.

25.11.20 DI Energi Nyheder

Anbefalinger til ny regulering af fjernvarmesektoren

DI har sammen med Dansk Energi og Landbrug & Fødevarer lavet et oplæg til en ny regulering af fjernvarmesektoren som indspil til Energistyrelsen og Klima

Klimaaftalen fra juni 2020 indeholdt en modernisering af fjernvarmereguleringen, og sektoren har nu fået rammerne og de økonomiske incitamenter til at udnytte de mange grønne varmekilder og teknologiske muligheder i 2020.

Det, der nu mangler, er en modernisering af den økonomiske regulering, der stort set har været uændret siden varmereguleringen blev indført efter oliekriserne i slutningen af 1970’erne. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er netop nu sammen med Energistyrelsen i gang med at udarbejde forslag til reguleringsmodeller, der skal forelægges for forligspartierne i Folketinget forud for forhandlinger om en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren.

DI er gået sammen med Dansk Energi og Landbrug & Fødevarer om et fælles indspil til ministeriets og styrelsens arbejde.

Det fælles indspil støtter op om den grønne omstilling samtidig med at det tilskynder til effektivisering, optimering og tilpasning, og som giver forbrugerne de mest konkurrencedygtige priser, ud fra fjernvarmeselskabernes lokale muligheder.

Læs det fælles indspil her.

Og læs DI, Dansk Energis og Landbrug & Fødevarers indlæg om det fælles udspil på Altinget her

Skrevet af:

Louise Bank