10.11.20 DI Energi Nyheder

Dansk klimaindsats i udlandet er undervurderet

Danmarks CO2-udledning udgør blot én promille af verdens samlede udledninger. Men den forskel, vi gør ved at samarbejde med og eksportere til udlandet, er undervurderet. Det skriver direktør Kristoffer Böttzauw, Energistyrelsen og branchedirektør Troels Ranis, DI Energi i dette debatindlæg, som blev bragt i Altinget den 6. november 2020.

Selvom Danmark er et lille land, kan vores erfaringer på energiområdet spille en afgørende rolle i den globale kamp mod klimaforandringerne. Den grønne omstilling af Danmark kan ikke gøre det alene: Vores CO2-udledning udgør blot én promille af verdens samlede udledninger. Men med rådgivning og eksport af vores grønne energiløsninger til udlandet, kan vi – helt bogstaveligt – gøre en verden til forskel.

Historisk set har Danmark – og andre rige lande – stået for langt størstedelen af de globale udledninger. Derfor har vi et ansvar for at omstille vores samfund i klimavenlig retning. Og som en sidegevinst er det med til at sikre, at danske virksomheder udvikler de moderne, effektive og grønne energiløsninger, som giver os en førerposition i verden. Men den klimaindsats, som vi bidrager til i andre lande, er efter vores mening undervurderet. Derfor vil vi gerne dele de gode historier vidt og bredt.

Grønne partnerskaber

Vi oplever, at der er stor interesse fra udlandet for at hente inspiration i Danmark. De vil høre om vores erfaringer med planlægning, udbud, regulering, teknologiske løsninger og samspillet mellem marked og kunder.

Derfor samarbejder Energistyrelsen tæt med 16 partnerlande for at accelerere den globale grønne omstilling. Energistyrelsen har blandt andet i årtier gjort sig vigtige erfaringer om, hvordan man hurtigt, billigt og sikkert kan lave vindprojekter. Erfaringer som andre lande ønsker at lære af. Efterspørgslen kommer fra lande som USA, Kina, Tyrkiet, Etiopien, Japan, Vietnam og Korea. Senest har Indien, som en del af det nye grønne strategiske partnerskab, også ønsket at styrke samarbejdet med Danmark om havvind. På samme vis deler vi vores erfaringer inden for fjernvarme og energieffektivitet med en række lande. Og det gør en forskel. Den tyske delstat Baden-Württemberg har netop vedtaget en lov efter dansk inspiration, der skal omstille varmeforsyningen til 5 millioner indbyggere fra naturgas til grønne kilder.

Danske erfaringer sætter et endnu større grønt aftryk i Kina - verdens største CO2-udleder. Kinesiske kulkraftværker er på baggrund af danske erfaringer gjort mere fleksible, så de skruer ned, når vindmøllerne snurrer. Det har givet mere vindenergi i el-systemet svarende til 18 store danske havvindmølleparker og reduceret Kinas CO2-udledning med det, der svarer til 63 procent af CO2-udledningerne fra det danske energiforbrug.

Eksport for 122 milliarder

Samtidig har danske virksomheder stor succes med at eksportere teknologi og løsninger til kunder over hele verden. I 2019 eksporterede vi energiteknologi og -services for 122 mia. kroner. Det er over 13 pct. af den samlede danske eksport - den højeste andel blandt alle EU-lande.

Teknologierne, vi eksporterer, spænder bredt fra vind til bioenergi, fjernvarme, energieffektivt maskineri og byggematerialer. Eksport af grønne danske løsninger har en betydelig positiv klimaeffekt. Et års salg af grøn dansk teknologi sparer verden for 130 mio. tons CO2 gennem produkternes levetid. Det svarer til 7 gange Danmarks årlige udledning af CO2.

Danmark er et lille land. Men vores grønne omstilling inspirerer hele verden. Ved at dele vores erfaringer, løsninger og produkter kan vi opnå en positiv klimaeffekt af international tyngde og format. Vi er dybt engageret i at styrke dialogen og dele de danske eksempler med udlandet. Det er godt for klimaet. Det er godt for eksporten. Og det kan gøre en verden til forskel.

 

Relateret