17.11.20 DI Energi Nyheder

DMI gør omfattende vejrdata frit tilgængelig

Over de kommende år, stiller DMI flere vejrdata til rådighed til gavn for blandt andre energibranchen – alt sammen kvit og frit.

Som medspiller i den grønne omstilling vil DMI med initiativet Frie Data bane vej for grøn innovation, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Over en række år, vil DMI gøre forskellige typer data frit tilgængelige. Tidligere har der været tale om meteorologiske- og oceanografiske observationsdata og i denne omgang er turen nået til lyndata og målinger af vandstand og havtemperatur, som skal hjælpe energi– og offshorebranchen.

Læs mere om DMI’s Frie Data her: www.dmi.dk/nyheder/2020/dmis-meteorologiske-data-bliver-nu-tilgangelige-for-alle/

Lyndata kan hjælpe energi– og offshorevirksomheder

Lyn er et af de farligste vejrfænomener, vi har i Danmark, og eftersom lyn søger mod høje genstande, er de ekstra farlige for folk, der arbejder oppe i en vindmølle eller i en kran. Data og viden om vejret spiller derfor en afgørende rolle for energisektoren og særligt adgangen til lyndata har stor betydning:

"Adgang til ’realtime’ lyndata øger først og fremmest sikkerheden for dem, der arbejder på vores anlæg – vi kan fx advare dem, hvis uvejr er på vej. Dernæst er lyndata nyttige, når vi skal finde årsagen til fejl eller udkoblinger i højspændingsnettet. Har der været lynaktivitet i området, skyldes fejlen sandsynligvis uvejret. Vi kan også se, om uvejr nærmer sig et område, hvor elnettet, på grund af reparationer eller andet, er mindre robust, og risikoen for strømafbrydelser større. Oplever vi det, kan vi nå at reagere og indkoble linjer, inden uvejret når frem. Vi glæder os meget over, at DMI sætter lyndata fri", siger Henning Rasmussen, der er gruppeleder i Energinets Kontrolcenter El.

Hent DMI’s Frie Data her: www.dmi.dk/friedata

Tidshorisont for frisættelse af vejr-, hav- og klimadata
Tidshorisont for Frie Data

Tidshorisont for frisættelse af vejr-, hav- og klimadata.

Foto: DMI

Fakta om Frie Data på DMI

  • DMI’s store mængder meteorologiske data bliver gjort frit tilgængelige i seks faser fra 2020 til 2023, og vil kunne hentes fra en selvbetjeningsløsning på DMI.dk
  • Meteorologiske observationsdata, som temperatur, nedbør og vind fra DMI's netværk af vejrstationer i Danmark og Grønland, er allerede blevet gjort tilgængelige.
  • Nu følger data om havtemperatur, vandstand og lyn. Og fra 2021 og frem kommer turen til bearbejdede data i form af klimadata, radardata og prognosedata.
    Data leveres i realtid og understøttes 24/7, så myndigheder og erhverv har mulighed for at bruge data direkte i deres egne systemer.
  • Kystdirektoratet og DMI deler myndighedsrollen i forhold til overvågning af vandstand, og Kystdirektoratet stiller derfor også deres data til rådighed via. DMI’s selvbetjeningsløsning.
  • Frie Data hentes via Statens IT GovCloud-løsning, som er en stabil og sikker distributionsplatform, der kan håndtere de mange forskellige former for vejrdata, som konstant løber ind og beregnes.
  • Viden om vejret er fx en vigtig komponent for energieffektiviseringer. Fri adgang til detaljerede vejr- og klimadata giver mulighed for bedre varmestyring og energibesparelser i både den offentlige og private sektor.
    DMI’s Frie Data vil gøre det lettere at udvikle automatiske styringssystemer og vil dermed kunne bidrage til at optimere produktionen fx indenfor landbrug og energisektoren. På den måde kan DMI’s data hjælpe med at reducere udledningen af drivhusgasser.
  • I en undersøgelse fra 2016 vurderer Deloitte, at gratis meteorologiske data i el-, fjernvarme- og landbrugssektoren kan give effektiviseringer for mod 135 mio. kr. årligt.
  • Rambøll har ligeledes i 2017 peget på et uopdyrket markedspotentiale på op mod 106 mio. kr. pr. år i ydelser relateret til vandmiljø- og vandressourceforvaltning.

Relateret indhold