09.12.20 DI Energi Nyheder

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 3. kvartal 2020

Overordnet set har der været et vendepunkt for energiprisernes nedadgående tendens, som opstod i månederne efter de første udbrud af COVID-19 og nedlukningen af mange europæiske lande. Maj var for alvor måneden, hvor samtlige energityper oplevede større eller mindre stigninger.

Energipriserne steg igen i 3. kvartal

Det viser statistisk overblik over energipriserne for 3. kvartal 2020.

Tredje kvartal var et vendepunkt for energiprisernes nedadgående tendens, som opstod i månederne efter de første udbrud af COVID-19 og nedlukningen af mange europæiske lande. Maj var for alvor måneden, hvor samtlige energityper oplevede større eller mindre stigninger.

Elprisen fastholdt i 3. kvartal 2020 positionen som den dyreste energitype. I oktober var elprisen på 208 kr. pr. MWh, olieprisen på 150 kr. pr. MWh, naturgasprisen på 103 kr. pr. MWh og kulprisen på 53 kr. pr. MWh. Hvis man sammenligner med oktober året før, er prisen for el, olie og kul faldet med henholdsvis 29 pct., 37 pct. og 11 pct., hvor naturgasprisen er steget med 25 pct.

Se hele det statistiske overblik her 

 

Relateret indhold