Virksomheder med aktiviteter inden for fjernvarme og EE i Storbritannien deler erfaringer.

04.03.20 DI Energi Nyheder

Energibranchen VIL Storbritannien

Mens Storbritannien er på vej ud af EU, styrker energibranchen sit samarbejde med landet

Hovedmarked for energieksporten
Med en eksport på over 10 mia. kroner årligt er Storbritannien det næststørste eksportmarked for dansk energiteknologi. Trods usikkerheden om BREXIT og et svækket britisk pund, har eksporten performet stærkt de seneste år, og energibranchen er meget engageret i landet – blandt andet med store investering i udbygningen af offshore vind og bioenergi.

Forventningen er, at britiske ambitioner og planer for klima og grøn omstilling ikke påvirkes negativt at BREXIT men vil bestå og styrkes, da de er forankret i britisk lov og afspejler britiske prioriteringer. Den praktiske effekt på virksomhedernes samhandel og samarbejde med Storbritannien vil afhænge af den udtrædelsesaftale, som nu forhandles. For vurdering og hjælp fra DI vedr. Brexit, se her

Stormøde om UK og energi den 2. marts
Den 2. marts satte DI Energi og partnere fra ambassaden i London, Energistyrelsen, State of Green og DBDH fokus på mulighederne i Storbritannien. Her fik omkring 40 virksomheder overblik over de mange aktiviteter, hvor der arbejdes på at styrke relationen, og de mange arrangementer, hvor virksomhederne kan indgå.

Blandt aktiviteter i 2020 er:

-           28.-29. april: Konference i Glasgow om digitaliseringens muligheder i energibranchen

-           13.-15. maj: Nordiske landes energikonference i Glasgow

-           16.-18. juni: Liveable City London – konference om grøn byudvikling med dansk seminar om         fjernvarme

-           28. august: Green Energy Export Day i København – delfokus på mulighederne i UK

-           15. oktober: DK-UK Energy Summit i London – delfokus på energieffektivisering i industrien

-           9.-19. november: FN’s Klimatopmøde (COP26) i Glasgow med dansk pavillon og program

-           3. december: Annual Offshore Wind Conference

Energy Governance Programme
Energistyrelsen og ambassaden i London arbejder gennem det såkaldte Energy Governance Programme (EGP) med britiske energimyndigheder – både centralt ift. Ministry of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) og med skotske myndigheder for at dele danske erfaringer inden for fjernvarme og energieffektivisering. Målet er at styrke fjernvarme og energieffektivisering i britisk byggeri og energiplanlægning – og herigennem fremme mulighederne for danske leverandører på disse felter. Det er ambitionen at involvere virksomhederne direkte.

Programmet har hidtil gennemført adskillige studiebesøg mellem danske og britiske energimyndigheder, forsyningsselskaber og industri – og danske erfaringer inden for fjernvarme og energieffektivisering drøftes nu i stigende grad i UK, hvor særligt Skotland viser stor interesse.

COP26 i Glasgow i november
FN’s årlige klimatopmøde finder næste gang sted i november 2020 i Glasgow. Her vil være dansk politisk deltagelse. Samtidig etablere en dansk pavillon nær forhandlingsområdet – til udstilling af danske klimakompetencer og som platform for møder og events for virksomheder og andre danske aktører. Disse planer – og årets mange aktiviteter i Glasgow som leder frem mod klimatopmødet – blev også gennemgået og drøftet med virksomhederne.

DI Energi vil i samarbejde med State of Green og ambassaden i London skabe mulighed for, at danske virksomheder kan drage nytte af pavillonen.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold