26.03.20 DI Energi Nyheder

Forsyningstilsynet giver grønt lys for fleksbible elnettilslutninger

Forsyningtilsynet har givet grønt lys for ny fleksibel ordning for elnettilslutning af forbrugsanlæg, hvorved det bliver muligt at skrue ned for elleverancen til disse, når belastningen af elnettet kræver det

Forsyningstilsynet har nikket til, at en ny ordning for tilslutning af forbrugsanlæg til elnettet kaldet ”Tilslutning med begrænset netadgang” vil være i overensstemmelse med elforsyningsloven.

Ordningen indebærer at forbrugsanlæg, på kundernes egen foranledning, kan tilsluttes på en måde, hvor leverancen af el eller effekten kan reduceres i perioder, hvor belastningen i elnettet er høj, mod at de pågældende forbrugsanlæg ikke betaler tilslutningsbidrag. Ordningen retter sig især mod mindre industrielle forbrugsanlæg, der kan tåle at elleverancen eller effekten periodevis (og med et forudgående varsel) mindskes.

Der er dermed tale om et fleksibilitetsprodukt, der understøtter den fleksibilitet i elnettet, der i høj grad bliver behov for i fremtiden. Ordningen understøtter, som Forsyningstilsynet påpeger, en mere effektiv udnyttelse af nettets kapacitet, som medvirker til at udskyde investeringer i at forstærke elnettet.

Ordningen eksisterer i forvejen for elkedler og varmepumper i kraftvarmeanlæg, men med Forsyningstilsynets accept udvides ordningen til at omfatte alle forbrugsanlæg tilsluttet på 10-60kV.

Også Energinet er på vej med en tilsvarende ordning for forbrugsanlæg tilsluttet direkte i transmissionsnettet, men denne er endnu ikke godkendt af Forsyningstilsynet.

Læs mere om den nye ordning på Forsyningstilsynets hjemmeside her

Alexander Rohde
Skrevet af:

Alexander Rohde

Louise Bank

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret