11.03.20 DI Energi Nyheder

Sektorkobling samler energibranchen

Fremtidens energisystem skal være et, hvor vi er klogere, grønnere, og hvor vi tænker og samarbejder tværgående – både for klimaets og økonomiens skyld. Men uden at man ved, hvem man kan samarbejde med og uden at drøfte, hvordan vi kommer i gang, så sker der ikke særligt meget. Derfor samlede DareDisrupt branchen til en roundtable fredag den 6. marts.

I forbindelse med rapporten ”Sektorkobling – nøglen til fremtidens bæredygtige energisystem”, som DI Energi og DareDisrupt lancerede for nylig, afholdt DareDisrupt den 6. marts en roundtable om udfordringerne for sektorkobling, og hvordan disse kan overvindes.

På dagen deltog knap 30 personer, der dækkede en bred vifte af etablerede virksomheder, startups, interesseorganisationer og forskere - alle med det til fælles, at de på den ene eller anden måde beskæftiger sig med sektorkobling.

Deltagerne kunne blandt andet høre to helt konkrete eksempler på sektorkobling fra Nature Energy og Danfoss, ligesom de også havde rig mulighed for at diskutere deres egne erfaringer samt, hvordan reguleringen kan indrettes, så sektorkobling for alvor kan få luft under vingerne.

Alle deltagerne var enige om, at der ved sektorkobling er et kæmpe potentiale både set fra et klimamæssigt,- økonomisk- og eksportperspektiv men at det er nødvendigt, at tænke i partnerskaber og at der skabes et nyt mindset omkring det digitale og det rigtige regulatoriske rum for innovation.

Læse hele rapporten om sektorkobling her.

Sofie Laurentzius Nielsen

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk

Relateret indhold