Foto: Getty images

11.03.20 DI Energi Nyheder

Stigning i PSO-tariffen for 2. kvartal 2020

PSO-tariffen for 2. kvartal 2020 er fastsat til 6,1 øre per kWh. Det er en del højere end PSO-tariffen for 1. kvartal 2020.

Tariffen for 2. kvartal 2020 ligger væsentligt over sidste kvartals tarif på 2,6 øre/kWh og også over sidste års gennemsnitlige tarif på 3,8 øre/kWh. Det skyldes den lave, realisere elpris gennem de seneste måneder samt en forventning fra markedet omkring fortsat lave elpriser de kommende måneder.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 224 kr./MWh (22,4 øre/kWh) i Østdanmark og på 209 kr./MWh (20,9 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er væsentlig lavere end priserne for forudgående kvartaler. Lave forwardpriser øger udgifterne til støtteberettiget produktion, idet lavere elpriser medfører højere tilskud til primært havvindmølleparker.

Den forbrugsvægtede gennemsnitlige PSO-tarif for 2020 forventes at blive 4,8 øre/kWh, mens den i 2019 var 3,8 øre/kWh.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold