31.03.20 DI Energi Nyheder

Turbinerne snurrer fortsat

Af branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Danmark på ”hold” rammer alle
Corona-krisen har sat dele af Danmark på hold. ”Bliv hjemme” med hjemmearbejde, hjemmeundervisning, hjemmepasning og mange andre hjemlige sysler er i højsædet. Mange virksomheder er presset af svækket efterspørgsel, forsinkede leverancer, manglende rejsemuligheder og den generelle usikkerhed. Samme situation ser vi i landene omkring os – og i store dele af verden. Det rammer også virksomhederne i energibranchen.

Forsyning fungerer – virksomheder producerer
Mange virksomheder formår heldigvis at holde aktiviteten oppe trods de ændrede betingelser. Det gælder for eksempel forsyningssektoren, som holder Danmarks energiforsyning stabil og sikker – om end med nedsat bemanding på steder, hvor fysisk tilstedeværelse ikke er essentiel. Det gælder også i mange af produktionsvirksomhederne, hvor arbejdet nogle steder indrettes anderledes for at øge afstanden mellem kollegerne og dermed reducere smittefaren. Andre medlemmer har desværre måttet lukke helt eller delvist ned på grund af forholdene.

Der er hjælp på vej – og rådgivning at hente
Der er i al hast vedtaget flere hjælpepakker, som holder hånden under virksomhederne og beskæftigelsen. Senest kom en forbedring af aftalen om lønkompensation med øget maksimumbeløb. Dansk Industri bidrager til disse pakkers udformning og rådgiver medlemmene om dem. Ikke alle pakker er aktiveret endnu, og der er yderligere tiltag på vej. På den måde håber alle at kunne afbøde de hårde slag, som rammer virksomhederne og hele økonomien. Vi anbefaler vores medlemmer at holde sig orienteret hos os om personalejura, hjælpepakker, rejseregler og mange andre forhold. Indgangen til DI’s information og nyheder om COVID-19 findes her.

Infrastrukturprojekter er vigtige
DI Energi har medlemmer i alle størrelser over hele Danmark inden for forsyning, industri, rådgivning og udvikling. Alle er påvirket, men deres situation varierer meget. DI Energi arbejder på det korte sigt for at sikre, at projekter til service, vedligeholdelse og udvikling af infrastrukturen fortsætter – og om muligt accelereres – til gavn for branchens omsætning og beskæftigelse. Desuden arbejder vi for, at udveksling af varer kan foregå, og at specialister af kritisk betydning for virksomhedernes projekter kan bevæge sig friest muligt uden at kompromittere sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Næste kapitel
Der er givet positive signaler, og forberedelser er i gang til, at samfundet kan vende tilbage til normal. Hvor hurtigt det går, og i hvilken rækkefølge, er uvist – men det vil tage tid at vende helt tilbage til ”normal”. DI Energi spiller konkrete forslag ind i forhold til de vækstpakker med fremrykkede investeringer, som forventes vedtaget i krisens kølvand.

Klimahandlingsplan som ny vækstplan for Danmark
Regeringens klimapartnerskaber har for nylig afrapporteret fra deres store arbejde til regeringen. Tidsplanen for regeringens opfølgning er også påvirket af den aktuelle krisesituation. Men mon ikke, når vi ser frem mod en normalisering, vi kan forene behovet for vækstfremmende tiltag for samfundet og behovet for at styrke klimaindsatsen? Lad os gøre klimahandlingsplanen til en ny vækstplan for Danmark.

Det er betryggende at se, at vindmøller, kraftværker, gasforsyning, varmecentraler og hele energiforsyningen fortsat snurrer og forsyner samfundet med den fornødne energi Troels Ranis, Branchedirektør
Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold