27.04.20 DI Energi Nyheder

Forsyningstilsynet har kortlagt effektiviseringspotentialer

Forsyningstilsynet har efter ønske fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren analyseret effektiviseringspotentialerne i varme- og eldistributionssektor. Tilsynet har fundet, at varmesektoren årligt kan effektivisere mellem 0,8 og 1,5 mia. kr. i perioden 2022-2030, mens eldistributionssektoren årligt gradvist vil kunne effektivisere 300-360 mio. kr. frem mod 2030. Analyserne er dog set i et bakspejl.

Klima-, Energi og Forsyningsministeren anmodede d. 12. januar 2020 Forsyningstilsynet om at analysere effektiviseringspotentialerne i fjernvarme og eldistributionssektoren. Forsyningstilsynet fremlagde analyserne d. 24. april.

Analyserne viser, at 70 pct. af fjernvarmesektoren har et årligt effektiviseringspotentiale samlet set på mellem 1,08 og 1,97 mia. kr., og at det årlige effektiviseringspotentiale for eldistributionssektoren samlet set ligger mellem 0,86 og 1,17 mia. kr. Imidlertid vurderer Forsyningstilsynet ikke, at det er realistisk at indfri disse potentialer fuldt ud gennem indtægtsrammereguleringen. Forsyningstilsynet vurderer således, at fjernvarmesektoren kan pålægges effektiviseringskrav på mellem 0,8 og 1,5 mia. kr. årligt i perioden 2022-2030, mens eldistributionssektoren kan pålægges at effektivisere 300-360 mio. kr. årligt frem mod 2030.

DI Energi noterer sig potentialerne i analyserne, og ineffektivitet er skidt, men bemærker, at potentialerne er belyst i et bakspejl, og derfor er svært anvendelige i lyset af den omfattende omstilling af energisektoren står overfor frem mod 2030.  Grøn omstilling og opnåelse af klimamålet i 2030 kræver nytænkning og nye investeringer i energisektoren, og dermed et fremadskuende perspektiv, hvor mulighederne for at gøre det smartere og billigere ligger i sektorkobling og tværgående samarbejde. Der skal selvsagt fortsat være fokus på effektiviseringer, men effektiviseringspotentialet i fremtiden skal ses i et andet lys, end det har været tilfælde historisk.

Se mere om Forsyningstilsynets analyser her

Louise Bank

Louise Bank

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret indhold