29.04.20 DI Energi Nyheder

Høring: Smart Sector Integration Strategy

Som et led i European Green Deal og EU-Kommissionens arbejdsprogram for 2020 skal Kommissionen præsentere en strategi for ”Smart Sector Integration”, der skal understøtte fremtidens integrerede, europæiske energisystem. EU-Kommissionen har udsendt en høring om netop denne strategi for sektorintegration.

Til høringen har EU-kommissionen udarbejdet en række spørgsmål, som høringssvaret kan tage afsæt i. De findes her.  

Overgangen til et klimaneutralt samfund kan blive betydeligt mere omkostningseffektiv ved at anvende stærke tværgående løsninger. Analyser fra DTU viser, at vi ved at tænke intelligent og på tværs kan reducere CO2-udledningen i Danmark med 22 millioner tons over de næste 25 år. Derfor finder DI Energi høringen meget relevant.

Vi vil meget gerne bede om jeres bidrag. Medlemmer af DI Energi har derfor mulighed for at indsende bemærkninger senest den 10. maj til konsulenter i DI: Sofie Laurentzius Nielsen, e-mail SOLN@di.dk og Sune Thorvildsen, e-mail SUNT@di.dk.

Læs mere om høringen her.

Sofie Laurentzius Nielsen

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk

Relateret indhold