14.04.20 DI Energi Nyheder

Vejen ud af krisen er grøn

Det bliver diskuteret flittigt i øjeblikket, om vi efter coronakrisen har råd til en ambitiøs indsats for at bremse klimaforandringerne. Efter vores opfattelse har vi ikke råd til at lade være.

Af formand Claus Madsen og branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Regeringens 13 klimapartnerskaber har for nylig fremlagt deres anbefalinger til, hvordan vi kan styrke klimaindsatsen i Danmark for at nå målet om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Forude venter en monumental opgave – teknologisk, økonomisk og samfundsmæssigt – for at omsætte anbefalingerne til praktisk handling og nå i mål. Men klimainvesteringer opfylder et tredobbelt formål. De gør Danmark grønnere, stimulerer økonomien her og nu og skaber en stærkere og mere robust dansk økonomi på længere sigt. Derfor er det oplagt at vælge den grønne vej ud af krisen.

Vi har taget første skridt med Dansk Industris genopretningsplan, der kommer med forslag til, hvordan vi kan investere os ud af krisen og ind i en grønnere fremtid.

Fremrykning af grønne investeringer kan skabe nye gode job i en tid, hvor andre traditionelle job forsvinder, og samtidig kan det styrke virksomhedernes eksportmuligheder Troels Ranis, Branchedirektør

Listen over mulige klimatiltag er lang. Det vil have stor effekt, hvis vi udskifter oliefyr med grønnere varmekilder. Vi kan også styrke rådgivning og finansiering, så det bliver attraktivt at  energieffektivisere  virksomheder og bygninger. Lad os derfor få gang i flere af de økonomisk rentable projekter, der energieffektiviserer vores bygninger og virksomheder.

Vi skal fortsætte elektrificeringen af det danske samfund. Vi skal  investere  i varmepumper og sikre, at industrien kommer til at køre på grøn strøm.  Vi bør også sætte ekstra skub i omstillingen til grøn transport ved at styrke produktionen af bæredygtige brændsler til tung transport – for eksempel bioethanol. Vi skal fremrykke investeringerne i ladestandere, så vi kan hjælpe elbilerne ud på vejene i hele landet. Midt i coronakrisen kunne vi også ønske os grønne individuelle transportløsninger. Og lad os nu få opført landstrømanlæg til færger og krydstogtsskibe i danske havne, så de ikke udleder CO2 og partikelforurening, når de er i havn.

Hvis vi skal sætte fart i den grønne omstilling, er der brug for at lempe en stribe afgifter. Det gælder overskudsvarmeafgiften, som forhindrer, at virksomhedernes overskudsvarme bliver udnyttet til opvarmning. Det gælder el-afgiften, som gør det mindre attraktivt at bruge den grønne el til opvarmning og mange andre formål. Og det gælder afgiften på biogas til transport. Endelig er der brug for at få fremrykket udfasningen  af PSO-afgiften. Det er værktøjer, som vil have en umiddelbar effekt – både til at stimulere økonomien og den grønne omstilling.

Der er meget mere at tage fat på, hvis vi vil accelerere den grønne omstilling af Danmark. Vi kan investere i mere havvind, landvind og solenergi. Vi kan forbedre infrastrukturen - særligt til el og grøn gas. Vi kan forøge  produktionen af biogas og udvikle  andre grønne brændsler gennem Power-to-X.

Listen over nødvendige investeringer i Danmarks grønne fremtid er lang. Investeringerne vil gavne klimaet og vores nære miljø. Samtidig styrker og moderniserer de vores infrastruktur. Og de stimulerer vores økonomi og skaber arbejdspladser over hele landet.

Dette debatindlæg blev bragt i JP Finans den 14. april 2020.

Relateret indhold