27.05.20 DI Energi Nyheder

Energibranchens eksport skal op i gear igen

Energibranchen lider under eksportkrisen. En resolut og strategisk eksportindsats kan være med til at bringe branchens eksport op igen – både på kort og længere sigt.

Eksportkrisen er over os
Den globale coronakrise påvirker Danmarks eksportmarkeder markant. Efterspørgslen ude i verden falder dramatisk, og virksomhedernes ordrebøger svinder ind. I 2020 forventer danske virksomheder at omsætte for 170 milliarder kroner min­dre end året før.

Som en lille åben økonomi er Danmark dybt afhængig af eksport - 845.000 danske job afhænger af det. Når eksporten bliver ramt, betyder det økonomisk tilbagegang, færre jobs og færre penge til velfærd og uddannelse. Under corona-krisen er allerede tabt eller hjemsendt 80.000 af de danske eksportarbejdspladser. Det er en meget alvorlig situation, som skal håndteres nu, så rammerne er på plads, når verden og mulighederne åbner sig igen.

Stor eksportplan fra DI
Dansk Industri har netop lanceret en stor eksportplan med 20 initiativer, som skal hjælpe danske eksportvirksomheder. Planen, som er udarbejdet i tæt dialog med DI’s medlemsvirksomheder, har fem forslag til, hvad der skal ske her og nu: Udenrigsministeriet skal have fuld fokus på eksport, der skal genåbnes for erhvervsrejser hurtigst muligt, der skal skabes likviditet gennem skatte-, moms- og toldtiltag, der skal fornyet fokus på forskning og videntunge eksportarbejdspladser og EU’s indre marked skal ”af-coronaficeres” og genåbnes.

Grønt diplomati op i gear
Grønne investeringer forventes at få en betydelig rolle i genopbygningsindsatsen – herhjemme og i udlandet. Blandt eksportplanens forslag er derfor et stærkere fokus på grønt diplomati, hvor virksomheder og myndigheder samarbejder tættere om at sælge grønne danske løsninger i udlandet. Danmark skal styrke sit strategiske klima- og grønne samarbejde internationalt i et partnerskab, hvor også erhvervslivet spiller med.

DI opfordrer til, at Danmark sætter øget fokus på dialogen med EU-partnere – både i Bruxelles og i de enkelte medlemsstater – med et mål om, at EU’s klimamål, herunder delmålene for EE og VE følges op af konkret handling og investeringer i de enkelte medlemslande, og at danske erfaringer og kompetencer bringes i anvendelse. Et formaliseret myndighedssamarbejde har vist sig at være et nyttigt værktøj i den sammenhæng – suppleret med mere kommercielt rettede aktiviteter. Samme instrumenter er også virkningsfulde i landene uden for EU.

Danmark bør desuden øge sin branding af Danmarks grønne styrkepositioner med øget aktivitet i regi af det offentlig-private markedsføringskonsortium State of Green.

DI peger også på, at eksportfinansieringen bør styrkes yderligere, så EKF og andre finansieringsinstrumenter fortsat kan bakke kraftfuldt op om den stærke danske eksport af energiteknologiske løsninger verden over.

Green Energy Export Day 2020
DI Energi følger eksportanbefalingerne op og afholder den 28. august Green Energy Export Day i samarbejde med Energistyrelsen, Udenrigsministeriet, Dansk Energi, WindDenmark, DBDH og State of Green. Her inviteres medlemmerne til en dag med fokus på nye markedsmuligheder og netværk med relevante eksperter og rådgivere placeret på de udenlandske markeder.

Læs mere:
Eksport er vejen ud af corona-krisen. Læs DI’s 20 konkrete forslag til at styrke dansk eksport her.

 

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold