27.05.20 DI Energi Nyheder

Klimaministeren: Ingen planer om afgifter på biomasse

I et svar til Klima- Energi og forsyningsudvalget lægger regeringen hverken op til at indføre afgifter eller en særlig national certificeringsordning på biomasse. Det stod klart efter tirsdagens møde i Klima- Energi- og Forsyningsudvalget. DI mener, at det er positivt for den grønne omstilling, at biomassens vigtige bidrag ikke bliver udfordret.

Ingen nye afgifter på biomasse
Klimaministeren begrunder beslutningen med, at der er betydelige praktiske udfordringer ved at fastlægge en afgiftsmodel. Biomasse har nemlig en langt række andre formål end brændsel, bl.a. nævnes at halm også kan bruges til strøelse, hvilket giver en skævridning ift. hvem der vil blive ramt af sådanne afgifter.  Samtidig er tvivlsomt om afgifterne vil være på kant med EU-retten.

Regeringen ønsker at tage afsæt i internationale regler
Klimaminister Dan Jørgensen slår fast, at en særskilt dansk certificeringsordning ikke er vejen frem for den kommende grønne omstilling. Regeringen begrunder beslutningen med, at en certificeringsordning vil medføre flere omkostninger end at følge eksisterende internationale certificeringsordninger. Regeringen lægger i stedet op til at implementere bæredygtighedskrav fra det reviderede EU-direktiv for vedvarende energi. Beslutningen får opbakning fra Dansk Folkepartis Klimaordfører Morten Messerschmidt, som udtaler: ”Jeg er glad for at få bekræftet, at der ikke bliver tale om et særligt nationalt initiativ, men at regeringen i stedet fokuserer på at presse på internationalt. Det synes vi er fornuftigt”.

Biomasse er en del af løsningen.
Bæredygtig biomasse er en essentiel del af vores nuværende og fremtidige energimix og er et vigtigt middel til at nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Derfor er det fornuftigt, at der ikke bliver sat en kæp i hjulet i form af nationale særregler og afgifter på bæredygtig biomasse.

Rikke Sophie Lassen

Rikke Sophie Lassen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3652
  • Mobil +45 2870 9232
  • E-mail risl@di.dk

Relateret indhold