20.05.20 DI Energi Nyheder

Nyt energiatlas vil samle data om bygninger og deres energiforbrug

Regeringens klimahandlingsplan indeholder blandt andet et initiativ om bygningers energiforbrug, som skal bringe indsatsen med energieffektivisering ind i den digitale tidsalder. Initiativet følger op på vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologis forslag om at offentliggøre data om energiforbrug. Energistyrelsen har i forlængelse af dette igangsat et arbejde om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for et landsdækkende energi- og bygningsatlas

Hvad skal atlasset indeholde?
Atlasset skal samle og formidle data om bygningers energimæssige tilstand og lokale vejrforhold. Atlasset har til formål at skabe et bedre grundlag for energieffektivisering i bygninger samt udnytte bygningernes potentiale for at levere fleksibelt energiforbrug til el- og fjernvarmenettene. I atlasset sigtes på, at energiforbruget bliver opgjort på timebasis for el og fjernvarme, hvilket forudsætter at der etableres et nyt system til registrering af fjernvarmedata. Data om bygningernes energimæssige tilstand hentes fra energimærkningen og omfatter bl.a. u-værdier, arealer m.m. BBR-data forventes at indeholde bygningstyper, materialer, arealer m.m. Endelig skal atlasset indeholde lokale vejrdata fra DMI.

Nye regler og systemer nødvendige for projektet på sigt
Det overvejes at indføre nye regler for registrering og indhentning af fjernvarmeforbrugsdata og det skal samtidigt sikres, at data er kvalitetssikret inden det kan bruges til atlasset. Endvidere gør EU’s persondataforordning, at data skal anonymiseres, således at personfølsomme data om energiforbrug mv. ikke offentliggøres. Det kan f.eks. ske ved offentliggørelse af personfølsomme data uden direkte adressetilknytning, men alene med angivelse af et geografisk område. Energiforbrugsdata kan således ikke henføres til en enkelt person, men udelukkende til et geografisk område.

Behov for input fra virksomheder – vil du bidrage?
Energistyrelsen vil gerne i dialog med interesserede virksomheder der arbejder med data til varme og eller markedsføring af nye løsninger vedr. energieffektivisering og fleksibelt forbrug. Hvis du ønsker at vide mere, så send en mail til sunt@di.dk

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside om energi- og bygningsatlas her 
Hent præsentation af energi- og bygningsatlasset
her

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold