Foto: GettyImages

30.06.20 DI Energi Nyheder

Nu kan virksomheder i alle størrelser igen søge EUDP støtte til innovative projekter

EUDP giver tilskud til innovative projekter som bidrager til at indfri Danmarks klima og energi målsætninger. Det skal være med til at skabe danske arbejdspladser samt øge eksport af energiteknologi.

EUDP støtter hovedsageligt udviklings- og demonstrationsprojekter, som er state-of-the-art inden for den teknologiske udvikling samt at projektet har potentiale til at klare sig på markedsvilkår. Projekterne kan søges af alle slags virksomheder gerne i et samarbejde med et universitet eller et GTS-institut (Godkendt teknologisk service). EUDP understreger at projekterne er forankret hos de deltagende virksomheder for at sikre størst mulig potentiale for kommercialisering.

EUDP ønsker at understøtte Klimalovens mål om 70% reduktion i CO2 ækvivalenter i 2030 samt efterfølgende klimaneutralitet i 2050. Dog skal det understreges at EUDP ikke udelukker ansøgninger som ligger uden for klimaprojekter.

Læs mere om calls til efterårets ansøgningsrunde for EUDP her og Green Labs DK her

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold