20.08.20 DI Energi Nyheder

Pulje til fremme af energieksporten åben for ansøgninger

Tilskudspuljen til Fremme af Energieksportindsatsen er nu åben med ansøgningsfrist den 2. oktober 2020.

Puljen støtter projekter, som fremmer energieksportindsatsen gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder. Tilskudspuljen kan understøtte danske virksomheders eksportfremmeindsats.

Hvem kan søge?

Puljen kan ansøges både af brancheforeninger, erhvervsklynger, offentlige partnere og virksomheder. Det er et krav, at ansøger inden indgivelse af ansøgning skal have indgået et offentligt-privat samarbejde. Ved et offentligt-privat samarbejde forstås en gruppe af mindst én privat aktør og én offentlig aktør, som ønsker at etablere og drive et fælles projekt inden for grøn energi, som kan fremme energieksportindsatsen gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på et fremtidigt vækstmarked. Der kan godt være mere end to deltagere i det offentligt-private samarbejde.

Hvad kan der søges til?

I puljens første ansøgningsrunde i 2019 er givet tilskud til følgende projekter:

  • Mentoring af fjernvarmeprojekter i UK
  • Dataindsamling om fjernvarme og -køling projektmuligheder i Tyskland
  • Pakkeløsning til energirenovering af eksisterende boligbyggeri i Haiyan
  • Offshore wind cost comparison between Denmark and Korea
  • Samarbejde med Spanien om biometanproduktion af husholdningsaffald, industriaffald og svinegylle
  • Eksponering af danske EE SMV’er i Kina og USA
 Ansøgningsrunde 2020

Der er i ansøgningsrunden for 2020 afsat 6,2 mio. kroner. Fristen for ansøgning er fredag den 2. oktober 2020.

Mere information

Læs mere om puljen her.

For spørgsmål til puljen generelt henvises til Energistyrelsen, som administrerer puljen, på mail: eksporttilskud@ens.dk.

For spørgsmål om ideer og mulige initiativer af relevans for din virksomheds eksport henvises til DI Energi: hps@di.dk.

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret