16.09.20 DI Energi Nyheder

Grøn genstart af eksporten

Regeringen nedsatte i august otte såkaldte ”genstartsteams” for eksporten. Nu er de kommet med deres anbefalinger.

Produktionsvirksomheder og grøn teknologi

På tværs af alle otte genstartsteams er afleveret anbefalinger, som peger på at genetablere muligheden for erhvervsrejser, styrke likviditeten og udnytte eksportpotentialet i den grønne omstilling og digitalisering.

Et af de otte genstartsteams omhandler ”produktionsvirksomheder og grøn teknologi”. Teamets medlemmer repræsenterer DI Energis medlemskreds og den brede fremstillingsindustri og har adm. direktør Michael Lundsgaard Thomsen fra Aalborg Portland som formand.

Teamets anbefalinger

Teamets medlemmer har på baggrund af surveys i medlemskredsen og egne drøftelser fastslået, at de to største akutte eksportudfordringer er de begrænsede rejsemuligheder og den stærkt øgede usikkerhed. For at imødegå dem, har genstartsteamet fokuseret på fire temaer, hver med konkrete anbefalinger til at styrke eksporten på kort og langt sigt:

Virksomhedernes adgang til eksportmarkederne

 • Lettere adgang til erhvervsrejser
 • Styrket service på ambassaderne
 • Styrket brug af digitale værktøjer til salg og service i udlandet

Virksomhedernes likviditet og adgang til finansiering

 • Øget risikovillig finansiering fra EKF

Styrket konkurrenceevne og større efterspørgsel efter danske løsninger

 • Styrket international branding af danske styrkepositioner gennem State og Green
 • Projekt- og markedsmodningsfond til nye, grønne eksportløsninger
 • Fond til eksport af bæredygtige og grønne løsninger
 • Styrket internationalt myndighedssamarbejde på energiområdet
 • Håndtering af voksende handelsbarrierer

Innovation til fremtidens grønne løsninger

 • Permanent forhøjet F&U-fradrag på 130 pct.
 • Stærk eksportfokus på fremtidens styrkepositioner inden for energi, vand og miljø
Teamets vurderinger
Genstartsteamets anbefalinger ligger i direkte forlængelse af de eksportanbefalinger, som blevet formuleret som opfølgning på klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. En yderligere styrkelse af EKF’s finansieringsløsninger og et dialogforum mellem industrien og EKF kan have særlig stor eksporteffekt for energibranchen, ligesom en styrkelse af Energistyrelsens succesfulde myndighedssamarbejde og en fond til eksport af bæredygtige og digitale løsninger er meget væsentlige anbefalinger. Toke Foss, CEO, DEIF
De største usikkerheder består i produktionsnedlukninger og den generelle makroøkonomiske udvikling. Investeringer i en grøn genstart vil være afgørende for at imødekomme disse bekymringer. Lars Tveen, President Danfoss Heating, Danfoss
Det bedste Danmark kan gøre for grøn eksport er at gå forrest i den grønne omstilling. Og så er EKF et vigtigt redskab der skal endnu mere i spil for at hjælpe virksomhederne på nye markeder. Morten Dyrholm, Group Senior Vice President, Vestas Wind Systems
Genstartsteamets anbefalinger er prioriteret nøje blandt mange ideer. Vi følger derfor op på dem for at sikre, at de bliver til størst mulig gavn for energibranchens eksport, som er en af vores mærkesager i DI Energi. Vi vil særligt bidrage med konkretisering af EKF’s finansieringsmuligheder, projekt- og markedsmodningsfonden, fond til eksport, styrket myndighedssamarbejde og styrket branding – tiltag af særlig høj værdi for energibranchen. Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Læs mere om de otte genstartsteams her.

Publikationer

Læs anbefalingerne her

Download

Relateret indhold