30.09.20 DI Energi Nyheder

Regeringen har præsenteret sit klimaprogram

Regeringens klimaprogram viser den planlagte vej til at nå 70-pct. målet i 2030 med brug af kendte virkemidler og målrettet indsats for teknologimodning.

Regeringen har d. 29. september præsenteret sit klimaprogram, der viser den planlagte vej til at nå klimamålsætningen på 70 pct. reduktion af CO2-udslippet i 2030.

Klimaprogrammet viser, at det ved hjælp af en kombination af kendte virkemidler og investeringer i modning af nye teknologier er muligt at nå 2030-målsætningen under hensyntagen til klimalovens principper om fortsat velstand, lighed og konkurrenceevne – og vi er allerede godt på vej.

For at gøre det billigst muligt for samfundet er Regeringens plan, at virkemidler implementeres løbende i takt med den teknologiske udvikling, og i planen indgår derfor en målrettet indsats for teknologimodning.

Klimaprogrammet estimerer de tekniske reduktionspotentialer for de teknologiske satsninger som bl.a. CO2-fangst, biobrændstoffer, elektrificering og Power-to-X til 9-16,5 mio. ton CO2. Mankoen udgør ca. 16 mio. tons CO2, og de samfundsøkonomiske omkostninger til at nå i mål vurderes til at udgøre mellem 16 og 24 mia. kr. i 2030.

I løbet af efteråret skal der forhandles klimaplaner for landbrug, transport, byggeri og offentlige indkøb, og regeringen vil præsentere et oplæg til en grøn skattereform. Sammen med de allerede indgåede aftaler om energi, industri og affald har man således den samlede klimahandlingsplan 2020. Derved anskueliggøres opnåelsen af 70-pct. målet.

Se klimaprogrammet 2020 her.

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold