03.09.20 DI Energi Nyheder

Sol over Danmark

På sommerens sidste dag holdt DI Energi medlemsmøde om solenergiens udvikling og muligheder.

DI Energis branchedirektør Troels Ranis slog her fast, at mulighederne er åbne for solenergien som aldrig før. Den installerede kapacitet går markant op, porteføljen af produkter og løsninger vokser, prisen falder, og samfundets appetit på grøn energi har aldrig været større.

En række af branchens førende virksomheder fortalte om deres aktiviteter og mulighederne inden for forskellige typer solenergi – storskala anlæg, anlæg på bygninger, solceller integreret i byggematerialer og ikke mindst løsninger inden for solvarme, hvor danske virksomheder også gør sig gældende internationalt. Blandt oplægsholderne var European Energy, GreenGo Energy Group, Solar Polaris, Solartag, Aalborg CSP, Heliac, ScandiMir og COWI.

Energistyrelsen fortalte om arbejdet med solenergi med særlig vægt på udbud af store solcelleanlæg i Danmark. Der er sket en markant sænkning af støtteniveauet siden de teknologineutrale udbud i 2018, hvilket har banet vejen for flere nye solprojekter. Forventningen til de kommende år er en markant forøgelse af solcellekapaciteten i Danmark.

Deltagerne var enige om, at der er særdeles positive markedsudsigter for solenergi som en effektivt og billig energikilde for fremtiden – både til el, opvarmning, procesvarme og i en række integrerede løsninger med lagring og samspil med andre elementer i et samlet energisystem.

Den positive udvikling med billigere omkostninger til produktion af solenergi går stærkt både herhjemme og internationalt og er båret af teknologisk udvikling, forretningsmæssig innovation, forbedrede udbudsmodeller og øget volumen. Alle ting, som bringer omkostningerne (LCOE) ved solenergi nedad.

Med stigende potentiale for solenergi bliver drøftelsen af pladsbehovet også mere aktuelt. Her fortalte flere aktører om, hvordan nye teknologier som koncentreret solvarme, bi-faciale (tosidede) solceller øger effekten per kvadratmeter, og hvordan intelligent samplacering med landbrug, brug af mindre gode jorder og bygningstage og vandoverflader kan øge arealet, som er tilgængeligt for solenergi-projekter.

Over 60 medlemmer og ressourcepersoner fra solbranchen havde fundet vej til mødet, som fandt sted i Industriens Hus den 31. august.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold