Livlig aktivitet med konference, workshops og networking ved Green Energy Export Day.

03.09.20 DI Energi Nyheder

Green Energy Export Day en succes

Eksport af grøn energiteknologi og -services var emnet for stor konference og netværksdag den 28. august.

Eksporten i problemer

Dansk eksport er i store problemer som følge af corona-krisen med et betydeligt fald på 15,2 pct. i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal 2019. Selv om andre brancher er endnu hårdere ramt, har nedgangen også ramt energibranchens virksomheder hårdt og giver fortsat store problemer med ordrer, leverancer, transport, rejser, salg, service og selvfølgelig den praktiske produktion.

Grøn eksport er løsningen

Regeringen har i maj lanceret en eksportpakke med flere midler til eksportfremstød og rådgivning og rabat på Eksportrådets ydelser. DI har samtidig lanceret 20 forslag til at styrke eksporten – både akut og på længere sigt. Flere af forslagene styrker eksporten af grønne danske energiløsninger. For øjeblikket arbejdes der i regi af regeringens genstartsteams for eksport på at omsætte forslagene i helt konkrete indsatser. Her spiller det positivt ind, at flere lande ventes at øge investeringerne i grøn omstilling som en måde at genstarte økonomien. CEO Mads Nipper fra Grundfos argumenterede på Green Energy Export Day for, at eksportfinansieringen skal styrkes og at myndighedssamarbejde og et bredt dansk ”klimadiplomati” kan bane vejen for en styrket danske eksport af grønne energiløsninger. ”Et mål en fordobling af eksporten af energiteknologi frem mod 2030 er i virkeligheden slet ikke særlig ambitiøst, når man ser på potentialet”, sagde han.

Globalt grønt energisamarbejde gavner eksporten

Danmark samarbejder politisk med lande verden over om at styrke klimaindsatsen og samtidig fremme eksporten af danske energiløsninger. Direktør for Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw forklarede, at det sker i en faglig dialog, som Danmark har med 16 udvalgte samarbejdslande, hvor der er ansat særlige rådgivere på ambassader og i Energistyrelsen herhjemme for at dele de danske erfaringer med grøn omstilling på helt specifikke områder som vindenergi, fjernvarme og energieffektivisering med udenlandske energimyndigheder. Hermed er ambitionen at styrke og accelerere den grønne omstilling i disse lande og samtidig modne markedet for danske eksportørers grønne energiløsninger. Group SVP Morten Dyrholm fra Vestas bekræftede i sit indlæg, at myndighedssamarbejdet har stor værdi for eksportørerne.

Dialog fremmer målet

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi lagde vægt på, at den offentlige myndighedsdialog og de private virksomheders eksport understøtter hinanden. Men for at det virker optimalt, skal virksomhederne kende myndighedsprogrammerne og aktørerne heri - og have adgang til dem. Herved kan markederne modnes, og eksporten styrkes, ligesom myndighedsrådgiverne kan have stor glæde af at holde sig orienteret hos virksomhederne om de teknologiske og kommercielle muligheder, som de arbejder med.

Om Green Energy Export Day 2020

Det var netop det, som der var lagt op til på hele 13 workshops, som fandt sted i løbet af Green Energy Export Day. Her var 200 eksportører, rådgivere og eksperter samlet i Industriens Hus. Dagen var arrangeret af DI Energi i samarbejde med Energistyrelsen, Udenrigsministeriet, WindDenmark, DBDH, Dansk Energi og State of Green. Du kan gense konferencens åbning, få slides fra de 13 workshops om vind, fjernvarme, energieffektivisering og bioenergi og linke til ambassaders og organisationers kontaktpersoner og aktiviteter inden for grøn energi på konferencesitet her.

Læs mere fra konferencens Ambassadors’ Roundtable med fokus på grønne muligheder i USA, Storbritannien og Korea her.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold