20.01.21 DI Energi Nyheder

Kun 30 pct. af afsatte midler anvendt i første ansøgningsrunde til Er-hvervspuljen

Energistyrelsen har op til jul afsluttet den første ansøgningsrunde på Erhvervspuljen.

Der blev kun brugt 57 mio. kr. ud af de 188 mio. kr. der var afsat til puljen den 1. oktober 2020. Samlet set var der ansøgninger på 145 mio. kr. til første runde – det vil sige at ca. 60 pct. blev frasorteret i Energistyrelsens sagsbehandling. Og kun 30 pct. af de afsatte midler blev anvendt.

Energistyrelsens tre primære årsag til afslag er:

  1. Forkert underskrift på ansøgning. Virksomhed og ikke rådgiver skal underskrive tilskudsansøgningen.
  2. Utilstrækkelig dokumentation af før-situationen.
  3. Manglende overensstemmelse mellem fase 1 og fase 2.

Det er vigtigt, at ansøgere fremover er mere opmærksomme på disse tre fejltyper, så industrien får en succes med Erhvervspuljen.

Der ses særligt gode muligheder i varmepumper til fremstillingsindustrien. Den type projekter var der desværre ikke så mange af i første ansøgningsrunde.

Ny runde på 175 mio. kr. den 18. januar

Energistyrelsen indkalder ansøgninger til en ny runde den 18. januar. Energistyrelsen rangerer derefter ansøgningerne efter pris og inviterer de projekter der kan rummes indenfor det afsatte beløb til en uddybning af deres ansøgning i en fase 2.

Fase 2 løber fra 8. februar til 5. april. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt efter modtagelsen. Hvis der anmodes om en pris, der er højere end den pris, som Energistyrelsen har brugt som afskæringspris ved fase 1, da udskydes den endelige sagsbehandling til efter den 5. april. Først når der er givet tilsagn i fase 2 må virksomhederne påbegynde projekterne. Der må fx ikke ordres før tilsagn er modtaget.

Energistyrelsen planlægger yderligere fire runder i 2021.

Relateret indhold