Colourbox
06.01.21 DI Energi Nyheder

Ny eksportfinansiering for energibranchen

Energibranchens muligheder for finansiering af eksportprojekter er styrket.

Nedgang i eksporten

Corona-krisen har betydet nedgang for dansk eksport, hvilket også har ramt energibranchens virksomheder hårdt. Derfor blev i sensommeren nedsat otte ”genstartsteams” med det formål at bringe eksporten tilbage på sporet hurtigst muligt.

Genstartsteams

Et af de otte genstartsteams fokuserede på produktionsvirksomheder og grøn teknologi. Teamets formand var adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland, og DI Energis medlemmer fik mulighed for at bidrage med deres forslag til teamet.

Efter et effektivt arbejde lå anbefalingerne fra genstartsteamet klar i september. Teamet pegede på, at de to største akutte eksportudfordringer er de begrænsede rejsemuligheder og den stærkt øgede usikkerhed, og det fremkom med en række anbefalinger til at håndtere disse. Der blev indgået politisk aftale om den øjeblikkelige opfølgning på anbefalingerne i oktober, og i november fulgte endnu en aftale om opfølgningen for de kommende år.

Nye tiltag – nye muligheder

Blandt de nye tiltag med størst betydning for energibranchens virksomheder er forbedret mulighed for eksportfinansiering. Der er således afsat særlige midler til flere garantier og mere risikovillig eksportfinansiering i regi af EKF. Midlerne indgår i EKF’s almindelige arbejde – men altså med iagttagelse af øget risikovillighed på visse projekter.

Der er etableret en særlig projektmodningsfond, EFK Green Accelerator, hvor danske virksomheder kan søge om medfinansiering på 80 pct. af udgifterne til modning af kommercielle eksportprojekter. Læs mere om ordningen her og deltag i DI Energis webinar herom den 7. januar – se her. Fonden er nu åben, og første ansøgningsfrist er allerede den 5. februar.

Der er afsat midler til fortsat at yde rabat på rådgivning via Trade Council via danske repræsentationer i udlandet, så timeprisen også i 2021 vil ligge på 500 kroner – og blot 250 kroner for SMV’er.
Desuden er der bevilget midler til State of Greens arbejde med at styrke den internationale markedsføring af grønne danske erhvervskompetencer.

Stærkt eksportfokus

DI Energi styrker sit arbejde med at orientere medlemmerne om markeds- og eksportmuligheder, at fastholde kontakter til nye markeder og at tiltrække den fornødne finansiering.
Et særligt indsatsområde er at arbejde for en eksportmæssig nytte for medlemmerne af de mange danske energirådgivere, som er udsendt på danske repræsentationer i Energistyrelsens 16 samarbejdslande og på de 15 danske ambassader udpeget som klimafrontposter.

Vil du vide mere?

For yderligere information, kan medlemmer:

  • Tilmelde sig DI Energis Markedsnetværk med særlig energirettet markedsinformation.
  • Deltage i de løbende webinarer – og andre arrangementer – følg med her.
  • Hør om og engager dig i Danmarks mange internationale energipartnerskaber ved Green Energy Export Day den 26. august.
  • Høre nærmere hos chefkonsulent Hans Peter Slente.
Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Fagleder for grøn energieksport

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold