13.01.21 DI Energi Nyheder

Ny indkaldelse af ansøgninger om støtte fra EUDP og Green Labs DK

I den nye ansøgningsrunde for 2021 udbydes 250 mio. kr. fra en generel pulje og 16,5 mio. kr. fra en særpulje med fokus på Power-to-X. Ansøgningsfristen for puljerne er 5. marts 2021 kl. 15.00.

Pulje fra EUDP og Green Labs DK

Der udbydes op til 250 mio. kr. fra den generelle pulje til EUDP og Green Labs DK ansøgninger.

EUDP yder primært støtte til udviklings- og demonstration af ny energiteknologi med særlig vægt på teknologier, der kan føre til markedsmæssig udbredelse. Green Labs DK indkalder ansøgninger om støtte til etablering af faciliteter til at demonstrere og teste klimateknologier i stor skala og under realistiske omstændigheder.

Midler til Green Labs DK udbydes sammen med indkaldelser til ansøgninger under EUDP, hvorfor ansøgninger til Green Labs DK programmet konkurrence udsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter.

Få nærmere information og læs bl.a. om vurderingskriterier i EUDP’s indkaldelse her og Green Labs DK’s indkaldelse her.

Særpulje til Power-to-X

I samme ansøgningsrunde udbyder EUDP en særpulje på 16,5 mio. kr. med fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at viderebearbejde Power-to-X projekter, herunder indfangning og rensning af CO2.

For at styrke teknologiudviklingen inden for fangst, lagring eller anvendelse af CO2 samt Power-to-X, øremærkes der i hele 2021 ca. 100 mio. kr. til disse teknologiområder.

Støtte gennem Det Internationale Energiagentur

I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til videndeling gennem projekter i regi af Det Internationale Energiagentur (IEA). I 2021 vil der være flere ansøgningsfrister for at lette adgangen til IEA-projekter for ansøgere fra Danmark. De første to ansøgningsfrister for IEA ansøgninger er kl. 15:00 den 29. januar 2021 og den 5. marts 2021.

Læs mere om støttemulighederne i EUDP’s indkaldelse.

Vejledning til ansøgning

EUDP har udformet en vejledning til ansøgning, som kan læses her. I denne vejledning fremgår også kontaktoplysninger til EUDP-sekretariatet med spørgsmål i relation til ansøgningsmaterialet og vedr. projektforslag.

Relateret indhold