Colourbox

03.11.21 DI Energi Nyheder

Energistyrelsen har netop offentliggjort el- og gasprisstatistik for første halvår

Erhvervenes elpriser er i første halvår steget med 38 pct. og gaspriserne med 51 pct.

På basis af indberetninger fra el- og gasselskaberne i Danmark har Energistyrelsen opgjort de faktisk prisstigninger, som el- og gaskunderne har fået i første halvår af 2021.

Elpriserne

Som gennemsnit er elprisen steget med 10 øre/kWh fra andet halvår 2020 til første halvår 2021. Det er en stigning fra 29 øre/kWh til 40 øre/kWh – det vil sige med 38 pct. Erhvervsvirksomheder i det mindste forbrugsinterval (under 20.000 kWh/år) og i det største forbrugsinterval (over 1.500.000 kWh/år) er hårdest ramt af prisstigningerne.

Stigningen i spotprisen på el har i perioden været 15 øre/kWh og dermed noget større end den gennemsnitlige stigning på 10 øre/kWh. Forskellen skyldes, at nogle kunder har afdækket sig med fastprisaftaler. Andelen af fastprisaftaler er faldet i første halvår 2021.

Nedenfor ses Energistyrelsens figur over udviklingen i elspotprisen.

Gaspriserne

Erhvervenes gaspris er i første halvår steget med 65 øre/m3, svarende til 51 pct.

Spotprisen på gas er fra andet halvår 2020 til første halvår 2021 steget med 61 øre/m3, svarende til 75 pct. Spotprisniveauet er generelt lavere end fastpriser og derfor ser stigninger i spotpriser mere voldsomme ud i procent end de generelle priser, der indeholder en andel fastpriser.

Nedenfor ses Energistyrelsens figur over udviklingen i gasspotprisen.

Prisniveauet på gas og el som Energistyrelsen opgør i første halvår 2021 er steget betydeligt siden andet halvår 2020, men afspejler ikke de høje priser, der ind til videre er oplevet i efteråret 2021. Denne udvikling kan ses af nedenstående figur fra Dansk Industri.

Figur 1: Udvikling i spotpriser på energi fra 2014 til 2021.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her.

Relateret indhold