06.10.21 DI Energi Nyheder

Grønnere med Strøm

Øget brug og produktion af grøn strøm i fokus ved Energipolitisk Konference 2021

Ved at få strøm ind i flest mulige produktionsprocesser, ind i transporten og i opvarmningen kan vi nå langt på vejen mod en mindre klimabelastning – strøm er faktisk både den bedste, hurtigste og mest effektive vej. Men hvordan får vi udbredt brugen af strøm hurtigere i erhvervslivet? Det var til debat ved Energipolitisk Konference den 6. oktober 2021 i Industriens Hus.

Ved konferencen fortalte en række virksomhedsledere om deres arbejde for at få mere grøn strøm ind i deres hverdagsprocesser.

Også Folketingets energiordfører fra Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, og Konservative drøftede sammen med DI Energis branchedirektør, Troels Ranis, og Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi, hvordan de i samspil med erhvervslivet kan styrke rammerne for grøn strøm og for brugen af grøn strøm.

Lars Sandahl Sørensen og Lars Aagaard indledte konferencen. Lars Aagaard opfordrede til at tænke i ”energieffektiv elektrificering” – en pointe Lars Sandahl Sørensen bakkede op om.

Til spørgsmålet: ”Kan folkestemningen ændre sig?” svarede Lars Sandahl Sørensen hurtigt: ”You bet! Vi kan kun bevare den folkelige opbakning – altså så længe virksomhederne går forrest, for ellers vil befolkningen helt sikkert lade os vide det”, forklarede han og fortsatte:

”Det er unikt, at virksomhederne skal være klimaneutrale i 2050. I Danmark er det produktionsvirksomheder og erhvervslivet selv, der løfter dagsordenen – det har jeg netop drøftet med fire tyske medier. Vi går med andre ord forrest, og det har flere andre lande svært ved at forstå”.

Efter Lars Sandahl Sørensens og Lars Aagaards oplæg fulgte Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti.

”Lad mig starte med noget helt fundamentalt: Klima og vækst er ikke hinandens modsætninger”.

Sådan slog Søren Pape Poulsen sit oplæg an og fortsatte: ”Derfor håber jeg, man vil lytte til de grønne virksomheder, når de siger, de mangler arbejdskraft”, men det var slet ikke det oplæg, han skulle holde, bemærkede han og salen kvitterede med munterhed og smil.

Søren Pape Poulsen forklarede, at de store udenlandske investeringer skyldes vores gode forsyningssikkerhed i Danmark. ”Hvis erhvervslivet har det godt, har Danmark det godt, og så har familierne det godt”, forklarede han.

”Jeg ønsker en grøn omstilling, der gør os rigere, og derfor skal den grønne skattereform følge, så energiafgifterne tilsvarende falder. For den grønne omstilling af erhvervslivet skal gå på flere ben”, afrundede Søren Pape Poulsen med henvisning til, at elektrificeringsstrategien skal følges op.

Konferencen var arrangeret af DI Energi og Dansk Energi i af regi af Erhvervslivets Klimaalliance, som netop nu gennemfører en bredere kampagne – Grønnere med Strøm.

Der blev vist cases fra virksomheder, ligesom det blev gjort klart, hvor virksomheder kan få hjælp til at komme videre i form af inspiration, rådgivning og finansiering.

Du kan læse mere på konferencesitet her.

 

Relateret indhold