06.10.21 DI Energi Nyheder

Ny redegørelse om virksomheders grønne omstilling

Danmark høster aktuelt frugten af et erhvervseventyr inden for grøn energiteknologi. Dansk industri er i dag relativt energieffektiv og skal levere store, yderligere CO2-reduktioner i de kommende år. Begge dele rummer nye muligheder.

Den grønne omstilling og Danmarks ambitiøse klimamålsætninger rummer på den ene side store potentialer for grøn vækst og beskæftigelse i dansk erhvervsliv, og på den anden side også et behov for nytænkning og investeringer for at omstille til mere klimavenlig produktion. Ny redegørelse fra Erhvervsministeriet belyser begge aspekter af virksomhedernes grønne omstilling.

Grønt erhvervseventyr drevet af innovation og eksport

Analyserne i redegørelsen viser, at Danmark har stærke grønne styrkepositioner. I dag ligger Danmark i den europæiske top, hvad angår eksport og udvikling af grønne løsninger, og vi har mange virksomheder og medarbejdere, der leverer grønne varer og tjenester. Desuden er Danmark relativt højt specialiseret i viden og patenter inden for grøn teknologi. Til sammen stiller det Danmark i en gunstig position til at levere løsninger til den globale grønne omstilling. Den Internationale Valutafond (IMF) forventer, at der frem mod 2030 skal investeres for op mod 5.000 mia. dollars på globalt plan for at nå målsætningen om klimaneutralitet i 2050. Det udgør en klar mulighed for øget eksport, som danske virksomheder kan omsætte til et grønt erhvervseventyr.

Fortsat grøn omstilling af industrien

Redegørelsen har et særligt fokus på industriens grønne omstilling. Frem mod 2030 forventes det, at reduktionerne i drivhusgasudledningerne i stort omfang vil ske fra de energirelaterede udledninger. I industrien er udledningerne i høj grad relaterede til energiforbruget, hvor der også forventes den største reduktion i drivhusgas-udledninger frem mod 2030. Industrien spiller derfor med sine forventede fortsatte effektiviseringer en vigtig rolle i den grønne omstilling. I dag udgør industrien cirka 15 pct. af økonomien og knap 11 pct. af CO2-udledningerne. Fortsat omstilling af industrien kræver også, at der investeres mere i sektorkobling såsom nye digitale løsninger, grøn brint samt fangst og anvendelse af CO2.

Redegørelsen rummer på sine 60 sider mange interessante statistikker og fakta om energibranchen og industrien generelt. Den kan læses her

Relateret indhold