Colourbox
22.12.21 DI Energi Nyheder

DI Energi takker for et godt og grønt år – den grønne omstilling suser afsted

Corona og restriktioner bringer igen en skygge indover vores juletid med stadig flere smittede, men det har langt fra stoppet den grønne omstilling.

Over 20 politiske aftaler til gavn for den grønne omstilling

På energiområdet kan vi glæde os de mere end 20 politiske aftaler, der er indgået i år – lige fra elektrificering til energiøer, CO2-fangst og -lagring. Vi har også fået regeringens udspil til en dansk strategi for Power-to-X (PtX) med ambition om, at Danmark skal dække op til 3 pct. af det globale marked og med en elektrolysekapacitet på op til 6 GW i 2030. Det er ambitiøst, og det er den danske gasstrategi med mål om 100 pct. grøn gas i 2035 også.

2022 tegner på alle måder til at blive et nyt, grønt og spændende år med endnu flere og store politiske sager på menuen. Det ser vi frem til. Forhåbentligt indebærer det nye år også en plan for opstilling af vedvarende energikilder, så vi kan begynde at se enden på de stigende energipriser, der i sidste uge ramte sit højeste niveau.

Fremtidens energi

Energipolitikken i 2021 er kendetegnet ved fremtidens energikilder og -løsninger. Det er afgørende, at vi ikke ser ensidigt på 2030-målopfyldelsen, for der følger også en tid efter. Vi glæder os derfor over, at vi er begyndt at arbejde i retningen af at indrette vores samlede energisystem, så det både er sammenhæng her og nu og på den lange bane.

Power-to-X, CCU og CCS
DI Energi har i år nedsat sit helt eget Advisory Board for CCS og CCU/ PtX bestående af knap 40 medlemmer. De har set frem i tiden og givet sine anbefalinger til det, vi lidt friskt, kan kalde fremtidens energi. Anbefalingerne er over en bred kam afspejlet i strategien for CCS og regeringens udspil til PtX/CCU. 

Regeringens udspil til PtX-strategien vil bane vejen for en ny grøn industri i Danmark. Og hvis vi satser og går foran, kan vi også komme til at opleve et nyt eksporteventyr – der er nemlig ikke noget alternativ til Power-to-X, hvis lastbiler, skibe og fly skal blive klimavenlige. Og for at komme helt i mål med klimaneutralitet og undgå de mest dramatiske klimaforandringer, forskerne forudser, bliver det samtidigt nødvendigt at tage CCS i brug over alt i verden, og her placerer vi os godt, fordi Danmark som følge af aftalen skal være en europæisk lagringshub.

Politikerne fortjener ros for at se værdikæderne i sammenhæng og for at hæve ambitionerne for CO2-fangst. Vi håber, at der vil følge en drøftelse af brugen af biogent CO2 med henblik på at finde balancen mellem  produktionen af grønt PtX, negative emissioner og grøn omstilling af industrien. 

Energiøen skal være først og størst
Efter jul skal politikerne tage stilling til Energiø Nordsøens størrelse og mulige fremrykning. DI Energi har i to rapporter i henholdsvis juli og december sagt meget tydeligt, at energiøen skal være den første af sin slags i verden, hvilket kræver tempo, og samtidigt skal den bygges stor nok, så den fra start kan rumme 10 GW. For når det, der kan elektrificeres, er elektrificeret, skal resten drives af bæredygtige brændstoffer, som også er produceret på grøn strøm.

Udbygningen med vedvarende energi skal generelt op i gear. Det tager 7-10 år, fra man planlægger en havvindmøllepark, til den står på havet. Så når Power-to-X-strategien er vedtaget, bør den blive fulgt op af en plan for mere vedvarende energi heriblandt energiøens størrelse og tidsperspektiv.

Sektorkobling
I foråret præsenterede DI Energis Advisory Board for sektorkobling sin rapport med syv anbefalinger til at tænke regulering og indsatser mere på tværs af vores forskellige energisystemer. Det er en vigtig dagsorden, og vi skal ikke famle i blinde i fremtiden, men gøre tingene billigere, smart og effektivt. Der er et kæmpe potentiale i sektorkobling med store synergier på tværs af sektorerne, der kan og skal høstes. Sektorkobling kan også styrke elektrificeringen, energieffektiviseringen og ikke mindst CO2-reduktionerne.

Gas er en del af løsningen
Og det leder mig til dette års julegave: gasstrategien.

Gasnettet skal nemlig bidrage og inddrages aktivt i den grønne omstilling i forhold til at transportere grønne gasser – og ikke mindst brint. Det er helt oplagt at bruge den solide gasinfrastruktur, vi har i Danmark til at transportere brint, det er både billigst, sikrest og mest effektivt. Og ved at bruge infrastrukturen til grøn brint skaber vi også afsætningsmuligheder for brintproducenterne og fremtidens forbrugerne af grøn brint. En win-win.

DI Energis mål er både klart og realiserbart: I 2035 skal gassystemet bestå af 100 procent grønne gasser.

Eksport

Danmarks samlede udledning optager som bekendt kun en promille af den samlede udledning i hele verden. Og det giver os den vigtigste opgave af alle: at gå forrest. Vi skal vise vejen for, hvordan man omstiller sig fra sort til grøn uden at gå på kompromis med velfærdsmodellen, udvikling og vækst i erhvervslivet eller på bekostning af beskæftigelsen.

De danske erfaringer og løsninger er efterspurgte, og derfor står vi sammen med vores medlemmer klar til at medvirke til at drage kommerciel nytte af det.

Det er ingen hemmelighed, at energibranchens eksport er udfordret af Coronapandemien. I 2021 har branchen fortsat været præget af begrænsninger i rejser, hvilket påvirker både markedsføring, salg og service, og af problemer med de internationale forsyningskæder.

Alligevel har DI Energi været i stand til at gennemføre en række fysiske besøg af udenlandske kunder og grønne fremstød til udlandet for energibranchen. Vi var repræsenteret ved det officielle besøg på Island i oktober og det danske statsbesøg til Tyskland i november, hvor 20 energivirksomheder deltog. Også den stort anlagte Green Energy Export Day, hvor vi hjalp 300 medlemmer videre med viden, kontakter og konkrete muligheder på væsentlige eksportmarkeder, var heldigvis mulig at holde fysisk.

Bestyrelsen for DI Energi gennemførte også sin studierejse til Stockholm i november, hvor vi fik indblik i den grønne omstilling i Sverige – og her tegner sig mange nye samarbejdsmuligheder.

Vi glæder os til samarbejdet i 2022

Vi er stolte over at være en af energibranchens markante stemmer, der aktivt og offensivt arbejder for mere grøn omstilling i Danmark og i udlandet. Det ser vi frem til at fortsætte med, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med dig og din virksomhed i det nye år.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til dig og dine kære.

Skrevet af:

Troels Ranis Pernille Agerbo

Relateret indhold