Foto: Colourbox

03.12.21 DI Energi Nyheder

Energipriserne er stadig på et rekordhøjt niveau

Mens sneen daler, ser vi ind i en vinter med energipriser på et fortsat særdeles højt niveau. Større gasandele i elproduktionen får elprisen til sætte endnu en prisrekord. Få en status på energipriserne her.

Fortsat rekordhøje energipriser

På tværs af energityperne er prisen stadig rekordhøj, når vi ser på månedsgennemsnittet. Elprisen stiger til et nyt rekordniveau med en gennemsnitspris på 944 kr. pr. MWh i november. Gennemsnitsprisen på naturgas er i november faldet til 602 kr. pr. MWh fra 689 kr. pr. MWh i oktober. Dette svarer til et fald på 13 pct. Kulprisen fortsætter også faldet i november med en gennemsnitlig pris på 142 kr. pr. MWh. Prisen på olie har derimod forholdt sig relativt stabilt omkring 315 kr. pr. MWh.

I år er elprisen foreløbigt steget med 158 pct., naturgasprisen med 213 pct., olieprisen med 58 pct. mens kulprisen er steget med 110 pct.

Figur 1: Samlet overblik

Elprisen

I løbet af oktober var der begyndende tegn på afkøling af prisen. Midt på måneden faldt elprisen under årsgennemsnittet som foreløbigt ligger på 575 kr. pr. MWh. Prisen på el har siden vendt den nedadgående tendens til stigning, og er nu tilbage på samme rekordniveau som i starten af oktober. Her lå toppunktet på 1.323 kr. pr. MWh.

Den høje elpris skyldes primært en stigende naturgaspris, som følge af marginalprissætningen på elmarkedet, hvor prisen på den dyrest producerede enhed bestemmer den samlede elpris. Derudover er der i øjeblikket koldt og tørt vejr i Norge med nedbør som sne der ikke fylder hydroreserverne nu og her. Det reducerer elproduktionen fra vandkraft.

Samtidigt er elproduktionen fra vindkraft i Norden under normalen ved indgangen til december, og da priserne i de omkringliggende lande er endnu højere, bliver en stor del af den relativt begrænsede el i Norden eksporteret til andre dele af Europa.

Forwardpriserne peger i retningen af, at elprisen vil holde sig på sit høje niveau i den kommende tid. I det nye år ligger forwardpriserne i januar på hhv. 1.326 kr. pr. MWh og 1.333 kr. pr. MWh i Vest- og Østdanmark. I februar ligger forwardpriserne på hhv. 1.318 kr. pr. MWh og 1.292 kr. pr. MWh i Vest- og Østdanmark.

Figur 2: Elprisen

Naturgasprisen

Efter prisrekorden d. 7. oktober hvor naturgasprisen toppede på 952 kr. pr. MWh, faldt prisen i løbet af oktober.

Prisstigningen er vendt tilbage i november og er herefter steget til over 700 kr. pr. MWh ved indgangen til december. Den 1. december lå prisen på 727 kr. pr. MWh. Årsagen skal findes i vejret, hvor en koldere start på vinteren end normalt har påvirket det europæiske gasmarked. Det kolde vejr får de europæiske gaslagre til at falde hurtigere end normalt, hvilket sandsynligvis vil accelerere når vi kommer længere ind i vinteren.

Fyldningsgraden i de europæiske gaslagre ligger på lidt under 70 pct., som er et markant lavt niveau sammenlignet med gennemsnittet i løbet af de seneste 5 år på 86 pct. Den daglige gasleverance fra Rusland er steget med omkring 43 pct. siden starten af november. Dog er leverancen 22 pct. under niveauet på samme tidspunkt sidste år.

Figur 3: Naturgaspris

Olieprisen

Olieprisen fortsatte den opadgående tendens i november med et toppunkt på 323 kr. pr. MWh. Stigningen blev dog afløst af et prisdyk som reaktion på markedets frygt for den nye COVID-variation, Omicron, som er blevet identificeret i USA og flere lande i Europa. Markedsusikkerheden skyldes samtidigt USA’s beslutning om at frigøre oliereserver til markedet.

Den nye variation har samtidigt gjort livet svært for OPEC+ alliancen som skulle beslutte, hvorvidt de olieproducerende lande skal øge udbuddet til markedet. Beslutningen blev truffet fredag d. 3. december med løftet om fortsat at levere en øget mængde olie, men organisationen holder dog stadig døren på klem til at ændre sin beslutning med kort varsel.

Figur 4: Olieprisen

Kulprisen

Prisen på kul er i løbet af november faldet med 40 pct. fra oktober. I november lå prisen på 142 kr. pr. MWh modsat 238 kr. pr. MWh i oktober. Således tegner sig en nedadgående pristendens for kul.

Figur 5: Kulprisen

Magnus Larsen
Kristian Nielsen
Skrevet af:

Magnus Larsen Kristian Nielsen

Relateret indhold