23.02.21 DI Energi Nyheder

Aalborg Portland leverer markant CO2-reduktion

Aalborg Portland kobles 1. april 2022 på gasnettet og starter dermed en udfasning af kul og petcoke.

Danmarks største CO2-udleder skifter til naturgas og leverer en CO2-reduktion på 240.000 ton CO2 i 2030. Hvis det bliver muligt at skifte videre til biogas via gasnettet, da øges CO2-reduktionen til 800.000 ton CO2. Det er hermed muligt for Aalborg Portland at leve op til deres aftale med Regeringen om en CO2-reduktion på 600.000 ton.

Reduktionen fra Aalborg Portland er et markant bidrag til opfyldelse af den nationale målsætning om knap 20 mio. ton CO2-reduktion i 2030.

Vi har som mål at gå foran og være en del af løsningen i den grønne omstilling. I første omgang med naturgas og på sigt med biogas. Imidlertid er der flere udfordringer forbundet med en omstilling til biogas, herunder tilstrækkelig biogas og konkurrencedygtige priser. Det stiller ikke mindst krav til de politiske rammevilkår på området, hvor det især er afgørende, at biogas ikke pålægges samme afgift som naturgas, og at anvendelse tæller med i EU’s CO2-kvotesystem”, udtaler direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

Tilkoblingen til Evidas gasnet beløber sig til 40 mio. kr., som skal betales af Aalborg Portland.

"I Evida arbejder vi for den grønne omstilling. Derfor er jeg meget glad for, at vi kan understøtte Aalborg Portland med at levere markante CO2 reduktioner, når vi kobler virksomheden på gasnettet," siger Evidas chef for Marked- og Forretningsudvikling Peter Kristensen.

Relateret indhold