17.02.21 DI Energi Nyheder

Energibesparelser i virksomhederne nu!

Her er hjælp og tilskud på 175 mio. kroner at hente for din virksomhed, din leverandør eller din kunde.

Der sættes for tiden mange gode initiativer i gang for at styrke virksomhedernes arbejde med at reducere deres klimaaftryk. Her er et overblik over nogle aktuelle muligheder.

Erhvervspuljen

Privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder kan fra den 15. marts igen søge tilskud til projekter, der sparer energi. Tilskuddet dækker op til 50 pct. af omkostningerne til et energispareprojekt og er derfor med til at sikre god økonomi i projekter, der sænker energiforbruget og CO2-udledningen i Danmark. På den måde bliver det en god forretning at forbedre alt fra belysning til procesanlæg og samtidig bidrage til klimavenlige løsninger. Se mere her.

Spar Energi

Energistyrelsen arbejder indgående med at motivere, dokumentere og støtte energibesparelser i industrien. Arbejdet er blandt andet dokumenteret på hjemmesiden www.sparenergi.dk, hvor virksomheder kan finde værktøjer, cases og inspiration til selv at gå i gang.

Klimaklar SMV

Dansk Industri sætter nu med støtte fra Industriens Fond et større projekt i søen for at bistå 50 SMV’er med at blive klimaklar. Projektet giver virksomhederne støtte til at kortlægge deres klimaaftryk samt forslag til, hvordan de kan reducere det. Projektet, som netop er sat i gang, har brug for egnede og engagerede virksomheder. Læs mere her. Projektet har allerede modtaget mange henvendelser og har derfor p.t. lukket for flere tilmeldinger. Projektet kører hele året, og meningen er, at de metoder og værktøjer som udvikles, skal komme flere til gode. Derfor kan du registrere din interesse via sitet.

CO2-beregneren

Der videreudvikles for tiden på værktøjer, som kan hjælpe danske virksomheder med at analysere deres CO2-aftryk. Denne analyse er ofte være et første skridt for en virksomhed, som ønsker at arbejde mere indgående med sit eget klimaaftryk – samt aftrykket videre ud i sin værdikæde. Aktuelt tilbydes CO2-beregneren som et nemt værktøj til at foretage beregningerne.

DI Energi arbejder for, at medlemmernes grønne og energieffektive løsninger kan udbredes i hele industrien.

Relateret