03.03.21 DI Energi Nyheder

Grøn genopretning i Europa

Hold øje med store nye muligheder og udbud over hele Europa – DI Energi informerer dig på EU Recovery Day den 8. april.

EU’s genopretningsfacilitet består af 672,5 mia. euro. Det er aftalt, at mindst 37 pct. af midlerne skal gå til grøn omstilling. 70 pct. af midlerne fra genopretningsfaciliteten udbetales i 2021-2022, og de resterende 30 pct. udbetales i 2023. Målet med EU Recovery and Resilience Facility er at imødegå de økonomiske og social følger af corona-pandemien og gøre de europæiske økonomier og samfund mere bæredygtige, modstandsdygtige og klar til udfordringer og muligheder i den grønne og digitale omstilling.

Midlerne er tilgængelige for alle medlemslandene, men kriterierne for tildeling betyder, at de især vil blive anvendt i de sydlige og østlige medlemslande. Den 30. april 2021 er frist for EU’s medlemsstater til at indsende deres ansøgning til midler fra genopretningsfonden. Disse lande har allerede sendt udkast til genopretningsplaner til EU-Kommissionen: Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn – og resten følger altså inden udgangen af april.

EU Recovery Day

DI Energi vurderer, at dette er en stor eksportmulighed for branchens virksomheder. Derfor holder vi skarpt øje med de nye muligheder, og vi i gennemfører løbende webinarer og andre informationsaktiviteter for medlemmerne om de relevante markeder, f.eks. om Polen den 12. april. Den 8. april værter vi EU Recovery Day, hvor du får information fra danske ambassader og virksomheder om nye investeringer inden for vedvarende energi og energieffektivisering på udvalgte europæiske markeder. Hold dig ajour og tilmeld dig via vores hjemmeside.

Danmarks andel af EU’s genopretning

Danmarks genopretningsplan forventes også at få en betydelig vægt af grønne projekter. Grøn omstilling bliver hovedtemaet for Danmarks genopretningsplan, der også vil foretage større investeringer i digitalisering og sundhed. Temaerne vil nærmere bestemt være sundhed, landbrug, anbefalinger fra klimapartnerskaberne, grøn skattereform, grøn vejtransport, digitalisering og grøn forskning og udvikling. Vi vil informere nærmere om indholdet, så snart planen fremlægges.

 

Markedsnetværket

Interesserer du dig for eksport, international markedsudvikling og kommercielle kontakter i udlandet? Så er DI Energis Markedsnetværk noget for dig.

Læs mere her.
Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold