Foto: Regeringen.

17.03.21 DI Energi Nyheder

Planlægning af første udbud på energiø-projektet

Energistyrelsen offentliggjorde mandag den 15. marts deres oplæg til diskussion om udbud af den private ejerandel af energi-øen i Nordsøen. På grundlag af oplægget inviterer Energistyrelsen interesserede aktører til virtuel dialogkaffe i perioden frem til 6. april.

Dialogen vil fokusere på tidsplan, forretningsmodel, ejerforhold, konstruktion, tekniske krav og mulighederne for udvikling af og indtjening fra energilagre og Power-to-X-anlæg. Formålet er at give input til Energistyrelsens udarbejdelse af udbudsmaterialet for energiøen.

Hvis der ikke er indgået aftaler om forbindelser fra øen til andre lande som Tyskland og Holland i starten af 2022, da skal forligspartierne beslutte om projektet skal fortsætte.

Oplægget indeholder det første offentliggjorte rids af en nærmere tidsplan for projektet.

Energinet har allerede indledt arbejdet med forundersøgelser af geofysisk, geoteknisk og miljømæssig karakter af området i Nordsøen.

Udbud på den private ejerandel af energiøen forventes påbegyndt i februar 2022 og afsluttet i januar 2023. Vinder af udbuddet meddeles ved udgangen af marts 2023.

Udbud på den faktiske opførelse af energiøen forventes afsluttet i tredje kvartal 2024. Arbejderne kan påbegyndes når miljøundersøgelserne er afsluttet i sommeren 2025. Byggeriet forventes at finde sted i perioden fra primo 2026 til udgangen af 2028.

Energinet forventes at installere transformere, elkabler til land og øvrige installationer i perioden 2029 til og med 2031 og at teste anlæggene frem til sommeren 2032.

Det forventes muligt at tilslutte de første vindmøller primo 2032.

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3345
  • Mobil +45 5213 2375
  • E-mail krni@di.dk

Relateret indhold