07.04.21 DI Energi Nyheder

Energien i samarbejde – Fremtidens integrerede energisystem

Energibranchen spiller en afgørende rolle i klimakampen, men den kolossale opgave kræver samarbejde og integration af energisystemer i hidtil uset omfang. Vi kalder det sektorkobling og arbejder for at omsætte det i politisk og praktisk handling.

Hvorfor er sektorkobling vigtigt?

Sektorkobling er vigtigt, fordi den grønne omstilling skal flytte store energistrømme med størst mulig effektivitet mellem sektorer og flytte den vedvarede energi til transport, opvarmning og produktion. Energi som i dag er fossil energi. Samtidig skal forbrug og produktion bindes sammen gennem en omfattende digitalisering.

Det har taget mere end hundrede år at opbygge den danske energiforsyning. Vi har brugt 30 år på at fortrænge halvdelen af det fossile forbrug; den halvdel, som var lettest at fjerne med energieffektivisering eller erstatte med grøn energi. Der er ni år til at gennemføre en endnu mere gennemgribende omstilling. Derfor er der behov forat arbejde i et meget højere tempo med den næste fase af den grønne omstilling. En vigtig anbefaling er derfor at udvikle en ny samarbejdsmodel mellem myndigheder og det private erhvervsliv. Er du nysgerrig på mere? Så læs anbefalingerne fra Erhvervslivets Klima Alliance her og tilmeld dig DI Energis årsdag.

DI Energis Årsdag 2021

Relateret indhold