30.06.21 DI Energi Nyheder

Årets sidste chance for tilskud til energieffektivisering – 450 millioner kr. i spil

Procesindustrien, DI Energi, DI Fødevarer og Fremstillingsindustrien holder fælles webinar den 10. august med fokus på Energistyrelsens Erhvervspulje.

Energistyrelsen åbner umiddelbart efter sommerferien for årets sidste ansøgningsrunde under Erhvervspuljen, der yder tilskud til grønne omstillingsprojekter med fokus på energieffektivisering i virksomheder.

Det er ikke småpenge, som er i spil, idet alle de resterende 2021-midler samles op i den sidste ansøgningsrunde, hvor der samlet set kan gives 450 mio. kr. i tilskud. Fristen for at indsende den relativt simple fase 1-ansøgning er 14. september kl. 12, mens den uddybende dokumentation (fase2-ansøgningen) skal indsendes senest den 28. oktober.

Der er særdeles gode muligheder for at komme igennem med ansøgningen, da der ved de tidligere ansøgningsrunder har været flere midler end godkendte projekter, og der således er en solid pose penge tilbage til sidste ansøgningsrunde. En anden positiv ting er, at Energistyrelsen har udviklet en række standard-løsninger, som gør det langt mere simpelt at ansøge om tilskud til mindre projekter, f.eks. med fokus på belysning, brændselskedler eller komfortventilation.

Det bliver tidligst muligt at søge om tilskud fra Erhvervspuljen igen i januar 2022. Så det er vigtigt, at I inden den 14. september får overvejet, om der er gode energispareprojekter, som I kan lave en foreløbig ansøgning på til Fase 1 på denne meget store tilskudspulje. I kan altid vælge at stoppe her, hvis det alligevel ikke har interesse.

Du kan få gode råd om ansøgningsarbejdet og svar på alle dine spørgsmål ved at deltage på DI’s webinar, den 10. august fra. 13.00-15.00.

I forlængelse af webinaret kan i få gratis og individuel konsultation på 15 minutter med en energirådgiver fra EnergySolution, Viegand Maagøe, Dansk Energirådgivning eller EBAS. Konsultationerne er gratis og bookes i forbindelse med din tilmelding til DIs webinar.

Tilmeld dig via følgende link: Energistyrelsens erhvervspulje (danskindustri.dk)

Program for webinar

13:00                Velkomst og introduktion, Søren Jensen, Procesindustrien

13:10                Mulighederne i Erhvervspuljen, Vincent Rudnicki, Energistyrelsen

13:45                Indblik i og gode råd til ansøgningsarbejdet, Kristian Bloch-Hansen, Dansk Energirådgivning

14:20                Erfaringer med brug af Energistyrelsens Erhvervspulje, Kasper Dalgas Rasmussen, Ib Andresen Industri A/S

14.55                Opsamling, Kristian Nielsen, DI Energi

15.00                Individuelle konsultationer om Erhvervspuljen med private energirådgivere

Relateret indhold