22.06.21 DI Energi Nyheder

Få tilskud til grønne internationale samarbejdsprojekter

Som en del af Horizon Europe kan der gennem 'Programmet for Klima, energi og mobilitet' søges om tilskud til internationale samarbejdsprojekter, der understøtter den grønne omstilling af energi- og transportsektoren.

Områder for tilskud

Programmet for Klima, energi og mobilitet støtter især tværfaglige projekter, der bidrager til forskning, innovation og nye løsninger inden for f.eks. vedvarende energi og energisystemer, C02-lagring, batteriudvikling, energieffektive bygninger og boliger, smart og emissionsfri transport og grønne, fair og fleksible energi- og mobilitetsløsninger og services målrettede byer og borgere.

Programmet spænder derudover over en lang række lignende indsatsområder til gavn for den grønne omstilling.

Ansøgninger skal være bud på de konkrete udfordringer, som det enkelte opslag formulerer, og være med til at styrke Europas viden, innovations- og konkurrenceevne inden for klima, energi og mobilitet.

Projekttyper

Programmet for Klima, energi og mobilitet udbyder tilskud til tre projekttyper:

  1. Forsknings- og innovationsprojekter
  2. Innovationsprojekter
  3. Koordinerings- og støtteprojekter
Læs mere

Læs mere om programmets tilskudsmuligheder, projektyper samt ansøgningsfrister  her.

Få derudover mere information om Horizon Europe, vejledning til den gode ansøgning samt overblik over administreringen af projektet  her.

Relateret indhold