22.09.21 DI Energi Nyheder

Det, vi kan elektrificere, skal elektrificeres

Strøm er en grøn og effektiv energiform sammenlignet med fossile alternativer.

I Danmark er vedvarende energi kilden til over 80 pct. af vores strøm, og derfor er elektrificering en effektiv måde at reducere virksomheders klimaaftryk. Faktisk viser beregninger, at danske virksomheder kan mindske op til 70 procent af deres udledning af drivhusgasser inden 2025 blot ved at elektrificere.

Hos Arla er man gået forrest og sætter nu strøm til sine lastbiler. Hos Schulstad kører en af deres største produktionsovne på el, og i Semler Gruppen har man omlagt hele bilparken til elbiler.

Ved at sætte strøm til transport, produktion og fremstilling, til byggeri og opvarmning kan vi indfri de ambitiøse danske klimamål og samtidigt gøre vores fremtid grønnere og mere bæredygtig.

Men én ting er ambitionen, besparelserne og potentialet – en anden ting er praksis: For hvordan sætter virksomhederne og forsyningsselskaberne egentligt strøm til stadig flere funktioner og, hvordan skal politikerne indrette lov og regulering, så det bliver muligt at bruge strømmen bedst og klogest muligt?

Det er temaet for Energipolitisk konference den 6. oktober i Industriens Hus

Der er stadig få pladser tilbage, så hvis ikke du har tilmeldt dig endnu, kan du skynde dig at gøre det her: https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/arrangementer/2021/energipolitisk-konference-2021/

Og hvis du allerede har tilmeldt dig så se meget mere om, hvordan din virksomhed og hele samfundet bliver grønnere med strøm på Erhvervslivets Klimaalliancens hjemmeside: https://erhvervslivetsklimaalliance.dk/elektrificering

 

 

Relateret indhold