08.09.21 DI Energi Nyheder

EKF Green Accelerator

Ny og attraktiv projekt- og markedsmodningsfond for eksport er nu åben for ansøgninger. Frist den 1. oktober.

Det er dyrt at modne eksportprojekter, og sommetider har investorer og eksportører svært ved selv at finansiere de usikre, indledende faser. Hvis du har planer om et grønt eksportprojekt, men er stødt på barrierer for at realisere det, så kan du nu søge tilskud til modning hos EKF Green Accelerator. EKF Green Accelerator giver tilskud til enkeltvirksomheder og eksportalliancer til projektmodning til at fremme eksport af afprøvede grønne teknologier.

Hvilke typer projekter?

Tilskuddet er målrettet modning af grønne projekter, som f.eks. reducerer brugen af fossile brændstoffer og udledningen af drivhusgasser, som fremmer energieffektivitet og effektiv ressourceudnyttelse eller som afhjælper mangel på fødevarer eller mangel på vand.

Hvilke typer modning?

EKF Green Accelerator støtter projekter, hvor kunden er identificeret, men hvor der er behov for mere forarbejde, inden kontrakten kan komme i hus. Der ydes først og fremmest tilskud til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance, såsom feasibility-studier, markedsanalyser, juridisk rådgivning, patentansøgninger, oplysning, marketing og anden projektmodning. Der ydes også tilskud til projektstyring, revision og rejser og i mindre grad indkøb af hardware.

Se mere om EKF Green Accelerator her og spørg gerne DI Energi til råds om ansøgning.

Relateret indhold