08.09.21 DI Energi Nyheder

Endelig sammen!

Green Energy Export Day samlede for nylig 300 repræsenter fra energibranchen og udsendte danske energirådgivere til markedsdag i Industriens Hus.

Konferencen stillede skarpt på branchens aktuelle mission: At fremme energibranchens eksport i en global økonomi, der stadig er præget af corona men, hvor der er et betydeligt fokus på grønne investeringer og styrkede klimaambitioner? Hvordan kan danske virksomheder drage fordel af de muligheder som nye ambitioner og investeringslyst afføder. Verden over sættes der høje reduktionsmål, og danske grønne løsninger efterspørges som afgørende brikker.

Dagens paneldebatter, workshops og intense samvær på markedspladsen gav aktuelt overblik over markedsmulighederne – og styrkede kontakten mellem energibranchens virksomheder og de mange rådgivere i Energistyrelsen, udsendt på ambassaderne og i energiens brancheorganisationer.

Partnerskaber giver muligheder

Danmark investerer mange ressourcer i et aktivt energisamarbejde og klimadiplomati i lande, hvor danske erfaringer og løsninger kan have en betydelig positiv klima-effekt og, hvor der er en reel efterspørgsel efter dansk viden og teknologi.

Mange udsendte rådgivere var hjemme for at forklare, hvilke markedsåbninger de ser for danske løsninger og, hvordan de indtænker dansk teknologi og virksomheder arbejdet i de lande, som Danmark har et specifikt energi- og klimapartnerskab med.

Rådgivere, ambassadører og virksomhedsledere fortalte om særlige muligheder for dansk eksport – både på den helt store klinge i forhold til EU’s grønne genopretningsprogram og USA’s store kommende investeringer i grøn infrastruktur i Biden’s Build Back Better-program og det dansk-indiske strategiske grønne partnerskab. Men også specifikt i de samarbejder, som foregår på lokalt niveau om fjernvarme i Nederlandene, vindenergi i Østersøen, energieffektivisering i Californiens fødevareindustri, som var blandt emnerne for de meget konkrete workshops.

12 Workshops

Green Energy Export Day rummede 12 workshops. Tre workshops blev afholdt om hvert af temaerne vindenergi, fjernvarme og energieffektivisering. Derudover gav workshoppen. ’EU Recovery Programme’ et overblik over eksportmuligheder i dette 750 milliarder (!) euro store proram, mens ’Power-to-X’-workshoppen satte fokus på PtX som eksportplatform i Tyskland, Nederlandene og Storbritannien.

De danske ambassadører til USA, Indien, Canada, Korea og Polen deltog i flere paneldebatter undervejs. Ifølge dem er ingredienserne til en eksportsucces at række ud til ambassaderne, investere i eksporten og at alliere sig med lokale partnere.

Green Energy Export Day blev gennemført af DI Energi i samarbejde med Wind Denmark, DBDH, State of Green, Energistyrelsen og Udenrigsministeriet.

Find mere information

Klik ind på Green Energy Export Day 2021 for at se det fulde program, alle workshop-præsentationerne, den nyeste eksportanalyse og kontaktoplysninger på centrale brancheaktører og udsendte rådgivere fra Energistyrelsen og på ambassader, som er parat til dialog med danske eksportører.

Relateret indhold