20.01.22 DI Energi Nyheder

Er du opmærksom? Seks coronalån skal tilbagebetales i 2022

Er du en blandt de 53.000 virksomheder, der har taget mindst et Coronalån? Så skal du være opmærksom på, hvornår det skal tilbagebetales. Vi har samlet et overblik her.

I 2020 og 2021 er i alt tilbudt ti rentefrie Coronalån. Det har ca. 53.000 virksomheder ifølge Skattestyrelsen gjort brug af. Seks af de ti lån skal tilbagebetales i 2022.

Især 1. april er en vigtig dato, her skal tre momslån (momslån 1, 2 og 3) samt et A-skattelån betales tilbage. Dette sker kort tid efter, at der falder en frist for den ordinære indberetning og betaling af moms 1. marts.

De vigtigste datoer, du skal huske: 

A-skattelån 2

1. april 2022

Momslån 1&2

1. april 2022

Momslån 3:       

1. april 2022

A-skattelån 3  

1. juni 2022

A-skattelån 1:    

1. november 2022

Momslån 4  

1. november 2022

A-skattelån 4       

1. februar 2023

A-skattelån 5      

1. maj 2023

Husk også udskudt betalingsfrist for A-skat

Ud over at være opmærksom på fristerne for Coronalån skal du også være opmærksom på, at der er en udskudt betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag, som forfalder til betaling allerede her i januar.

Små og mellemstore virksomheder, der almindeligvis afregner A-skat midt i måneden, skal således 31. januar 2022 betale den A-skat/AM-bidrag, der er udskudt fra 10. juni 2021. Fristen for de store virksomheder var allerede den 17. januar 2022, hvor de skulle tilbagebetale den A-skat/AM-bidrag, der er udskudt fra 30. juni 2021.

Betalingsordningen udvides med yderligere 12 måneder

For at imødekomme virksomhedernes udfordringer med at få tilbagebetalt alle lån i tide tilbydes der nu en udvidet betalingsordning, der løber over 24 måneder fremfor de sædvanlige 12 måneder.

Den udvidede betalingsordning på 24 måneder kan oprettes fra 15. marts til 15. april 2022. Den oprettes på Skattekontoen under Betalingsordning i TastSelv Erhverv.

Et vigtigt kriterie i den udvidede betalingsordning handler om, at virksomheden ikke må have skattekontogæld, som er under inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Har virksomheden det, skal gælden betales, før betalingsordningen kan oprettes.

Om virksomheden har skattekontogæld under inddrivelse kan ses i TastSelv Erhverv under Kontostatus.

  • Hvis teksten ”Poster overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen” fremgår nederst på siden, har virksomheden gæld til inddrivelse.

Kun én betalingsordning ad gangen

Et andet vigtigt kriterie er, at virksomheden ikke må have andre betalingsordninger på Skattekontoen. Hvis en virksomhed har en eksisterende betalingsordning, der strækker sig længere end 1. april 2022, skal denne betalingsordning indfries, før der kan oprettes en udvidet betalingsordning.

Læs mere om betalingsordning og betaling på skat.dk/betalingsordning.

Når du har fået betalingsordningen

Hvis din virksomhed har fået betalingsordenen, er det vigtigt at overholde følgende kriterier, ellers risikerer I at miste ordningen: 

  • Overhold alle betalingsrater i betalingsordningen og alle andre betalingsfrister på Skattekontoen, herunder betaling af renter, i hele betalingsordningens løbetid.

  • Hvis betingelserne for et lån ikke overholdes, og Skattestyrelsen opsiger lånet, ophører betalingsordningen, hvis den inkluderer det rentefrie lån, der forfalder til betaling efter 1. april.

  • Husk at indberette til tiden - især hvis virksomheden har Coronalån.

  • Og har virksomheden et Coronalån, skal man være ekstra opmærksom på fristerne for at indberette f.eks. moms, A-skat eller punktafgifter til tiden. Ellers risikerer virksomheden at få en foreløbig fastsættelse af Skattestyrelsen og dermed ikke længere opfylde betingelserne for lånet. Herefter skal lånet straks tilbagebetales.

DI er kritisk over for streng praksis

I DI er man kritisk over for Skattestyrelsens strenge praksis med at kræve lånene tilbagebetalt ved selv den mindste indberetningsfejl.

- Vi har 6. januar 2022 fulgt op på en tidligere henvendelse til Folketingets Skatteudvalg og bedt udvalget se på, om det ved låneordningernes vedtagelse var hensigten, at lån skal betales tilbage straks, hvis en virksomhed får en foreløbig fastsættelse. Det har vi set nogle uheldige eksempler på, siger DI’s skattepolitiske chef Jacob Bræstrup og tilføjer:

- DI mener, at lovgivningen giver basis for, at virksomhederne får en rimelig frist til at  erstatte en foreløbig fastsættelse med en angivelse af den skyldige skat eller afgift, før lånet opsiges.

Alle virksomhedsfrister kan ses på skat.dk/frister, og vil en virksomhed gerne have påmindelser om kommende frister via mail, skal virksomhedens mailadresse oplyses til Skattestyrelsen. Se mere om dette på www.skat.dk/fristerpåmail.

På skat.dk/corona kan både frister for tilbagebetaling af Coronalån samt frister for ordinær indberetning, udskudte frister mv. læses.

Artiklen er også bragt i DI Business den 11. januar 2022.

Pernille Agerbo
Skrevet af:

Pernille Agerbo

Relateret indhold