Colourbox
20.01.22 DI Energi Nyheder

Tysk Energiewende op i gear

Med den netop nytiltrådte regering i Tyskland sættes landets energiomstilling, Energiewende, op i gear. DI Energi er ”på bolden” og arbejder for at omsætte det til forretning for medlemmerne.

Tyskland har sat ambitiøse mål for klima- og energipolitikken for de kommende år. Mest markant er, at lukningen af landets a-kraftværker i 2022 og udfasning af kulkraftværker senest i 2030. Målene, som er bekræftet af den netop tiltrådte regering, giver udsigt til en accelereret omstilling af den tyske energisektor og tysk økonomi i de kommende år.

Den udvikling forstærker eksportmulighederne til landet, som i forvejen er energibranchens største eksportmarked med en årlig eksport, der typisk ligger et godt stykke over 10 mia. kroner. DI Energi har over årene medvirket til at etablere et stærkt energisamarbejde med aktører i Tyskland. Det aktiveres nu yderligere for at fremme medlemmernes eksportmuligheder. Blandt initiativerne kan følgende nævnes.

Power-to-X / Hamborg

Den 4.-6. april besøger en delegation af medlemmer Hamborg for at styrke samarbejdet om udvikling af Power-to-X, som også er en stor udviklingsdagsorden i Hamborg. Du kan læse mere om og tilmelde dig fremstødet her og deltage i det indledende informationsmøde den 1. februar om markedsmulighederne her.

Energieffektivisering

DI Energi deltager aktivt sammen med en kreds af virksomheder i Sustainable Industry Advisory-alliancen, som er forankret hos det danske generalkonsulat i Hamborg og som markedsfører energioptimering hos tyske virksomheder med danske løsninger. Målet er at imødekomme tyske virksomheders stærkt øgede fokus på energieffektive løsninger. Se mere om initiativet her.

Fjernvarme

Energistyrelsen samarbejder med energimyndigheder i flere tyske delstater og føderalt for at dele danske erfaringer med fjernvarme – og dermed styrke fjernvarmens udbygning og bidrag til Tysklands ”Wärmewende”, så fjernvarme med tiden kan bidrage med væsentligt mere end de aktuelle 14 pct. af boligopvarmningen i Tyskland. Et stærkt hold af rådgivere – både på den danske ambassade og i Energistyrelsen – varetager både myndighedskontakten og bistår virksomhederne i relateret kontakt og salg på området. Der foregår løbende dialogmøder og besøg mellem tyske og danske aktører, hvor virksomheder inddrages – bl.a. i forhold til udvalgte, interesserede byer i flere delstater.

Smart Country Convention / Berlin

Til oktober deltager DI Energi i Smart Country Convention i Berlin, som er Tysklands største konference om digitalisering af offentlige systemer – herunder energi. Tyskland har stor appetit på inspiration fra Danmark inden for digitalisering. Det gælder også inden for energi, og vi samler derfor en gruppe til at deltage i dette vigtige strategiske event. Læs mere her.

E-world

Tysklands – og én af Europas – største messer og konferencer inden for energi finder sted hvert år i Essen – i Nordrhein-Westfalen. DI forventer at deltage med en fælles dansk pavillon og virksomhedsgruppe igen i 2023.

State of Green på tysk

State of Green – Danmarks markedsføringskonsortium for grønne løsninger – har også et væsentligt fokus på Tyskland og formidler danske løsninger målrettet til dette marked. Det sker blandt andet gennem denne tysksprogede hjemmeside. Her kan du lægge din profil og cases op som grundlag for øget eksponering i Tyskland. Der findes også informationsmateriale og pjecer på tysk – bl.a. om fjernvarme, energirenovering af bygninger og elnettet - som virksomheder med fordel kan benytte. Det er gratis.

Vil du høre mere?

Hvis du vil høre mere om mulighederne i Tyskland og de mange kommercielt rettede aktiviteter, der finder sted, så kontakt os gerne i DI Energi, att. chefkonsulent Hans Peter Slente, hps@di.dk.

Relateret indhold