Colourbox
20.01.22 DI Energi Nyheder

Udfasning af træbiomasse vil have store konsekvenser for elforsyningssikkerheden, viser nye analyser fra Energistyrelsen

Nye analyser om elforsyningssikkerhed og omstilling af varmesektoren

Med klimaaftale af 22. juni 2020 besluttede energiforligskredsen, at der skulle igangsættes et analysearbejde af elforsyningssikkerheden samt afvikling af fossile brændsler til fjernvarme og begrænsning af træbiomasse til el- og varmeproduktion.

Analyserne konkluderer, at Danmark vil have en fortsat høj elforsyningssikkerhed frem til 2030, men at elforsyningssikkerheden vil blive udfordret efter 2030, hvor større elforbrug til blandt andet varme, transport, datacentre og PtX-anlæg vil skabe et øget behov for elkapacitet i systemet. Samtidig vil udfasning af træbiomasse på kraftvarmeværker forventes at have store konsekvenser for elforsyningssikkerheden. Med nuværende rammevilkår, forventes forbruget af træbiomasse til el og fjernvarme reduceret med ca. 44 pct. frem til 2035.

Læs Energistyrelsens analyser om elforsyningssikkerhed og omstilling af varmesektoren her.

Relateret indhold