27.10.22 DI Energi Nyheder

Energistyrelsen inviterer til Forum for fleksibilitet i elmarkedet

Energistyrelsen inviterer d. 7. december til nyt forum for fleksibilitet i elmarkedet, hvor der skal drøftes udfordringer og muligheder for at sikre øget fleksibilitet i elsektoren med henblik på at sikre forsyningssikkerheden i fremtiden.

Introduktion til sagen. Energistyrelsen lancerer et nyt årligt Forum for fleksibilitet i elmarkedet, og inviterer interessenter til at deltage i det første forum onsdag den 7. december 2022 i Eigtveds Pakhus i København. Målgruppen er både aktører i energisektoren samt aktører såsom store virksomheder, der vil kunne levere fleksibilitet.

Baggrunden for etableringen af forum’et er, at øget fleksibilitet i elmarkedet kan fremme en mere omkostningseffektiv, forsyningssikker og hurtigere grøn omstilling. Samtidig kan øget fleksibilitet i lyset af den nuværende situation med ekstraordinært høje energipriser være en vigtig del af en fremtidssikret grøn energiforsyning uafhængig af russisk gas.

I det nye Forum for fleksibilitet får deltagerne mulighed for at drøfte udfordringer og muligheder for at sikre øget fleksibilitet i elsektoren, ligesom forummet er en generel platform for vidensdeling og netværk.

Formiddagen vil bestå af debatter og oplæg om visioner for danske og europæiske fleksibilitetsmarkeder, mens eftermiddagen vil byde på fagspecifikke workshops om aktive aktører, fleksibilitet til elnettet og fleksibilitet til elsystemet.

Læs mere om Energistyrelsens forum for fleksibilitet og tilmelding her.

Skrevet af:

Louise Bank

Relateret indhold