DI Energis bestyrelse i møde med DI’s franske søsterorganisation, MEDEF.

30.11.22 DI Energi Nyheder

Dansk-fransk energisamarbejde godt på vej

Frankrig er et stort og vigtigt energiland i Europa – og et vigtigt samarbejdsland for Danmarks energibranche, både hvad angår europæisk energi- og erhvervspolitik og kommercielt samarbejde.

Energy Governance Programme
Den danske ambassade i Paris er omdrejningspunkt for et nyt og perspektivrigt dansk-fransk energisamarbejde, hvor Energistyrelsen stiller de danske erfaringer inden for havvind, fjernvarme og energieffektivisering til rådighed for franske aktører. Målet er at udbrede danske erfaringer med planlægning og regulering af grøn energi og at fremvise nogle af de konkrete danske løsninger, som også er relevante i en franske sammenhæng.

Indsatsen er forankret i det dansk-franske ”Energy Governance Programme”, som leverer viden til Frankrig fra danske institutioner og eksperter – og hvor DI Energi følger op med kommercielt rettede aktiviteter på de samme felter, så medlemmernes viden, teknologi, løsninger og interesser bringes i spil i Frankrig.

Bestyrelsen for DI Energi på besøg
Derfor afholdt DI Energis bestyrelse sit novembermøde i landet og kombinerede det med møder med toneangivende franske energiaktører. Målet med besøget var dels at styrke bestyrelsens kontakt til franske energi-aktører, og dels at markere den danske energibranches interesse for at styrke samarbejdet. Bestyrelsen mødtes med repræsentanter for Total Energies, EDF, Engie, MEDEF (DI’s søsterorganisation), Økonomiministeriet, det Internationale Energiagentur (IEA) og den danske ambassade i Frankrig.

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi udtaler i forbindelse med besøget: ”Besøget i Frankrig medvirkede til at markere vores branches interesse og kompetence over for vigtige franske partnere. Jeg er imponeret over de resultater, som Energy Governance Programme allerede har skabt med overførsel af viden og medvirken til at accelerere Frankrigs grønne omstilling på vigtige områder som havvind og fjernvarme. Også virksomhedernes forbindelser og fælles forretninger er blevet styrket, og vi ser frem til at kunne fortsætte det vigtige samarbejde med Frankrig i årene fremover.”

Fransk-dansk samarbejde
Frankrig er Danmarks 7.-vigtigste eksportmarked for energiteknologi med en årlig eksport omkring 3,5 mia. kroner. Hertil kommer, at mange af energibranchens virksomheder har produktion og service i Frankrig. Desuden kigger danske projektudviklere med stor interesse på Frankrig, for eksempel inden for vind.

Kigger vi den anden vej, så er Danmark også et aktiv for franske energivirksomheder, hvor Total Energies med sit køb af Mærsk Oil i 2018 foretog en af de største udenlandske investeringer i Danmark nogensinde. Total Energies ser også Danmark som et vigtigt omdrejningspunkt for udvikling af nye, grønne teknologier, som er en højt prioriteret del af virksomhedens strategi. Derfor arbejder de blandt andet med CCS og vind som en del af deres danske forretning og kompetencecenter.

PtX-delegation til Frankrig
I slutningen af januar gennemfører DI Energi et fremstød til Frankrig for at styrke samarbejde og forretning inden for Power-to-X. Du kan se mere og stadig nå at tilmelde dig her.

Relateret indhold