Getty Images
16.12.22 DI Energi Nyheder

Nyt partnerskab sætter skub i udbygningen af havvind

Der er brug for hurtigere udbygning af havvindenergi i Danmark, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål i 2030, løsrive os fra fossilt energi og sikre vores forsyningssikkerhed. Derfor er vi i Dansk Industri gået sammen med Green Power Denmark, Brintbranchen, Dansk Metal, Danske Rederier og Forsikring & Pension i et nyt Partnerskab for Havvind for at sætte skub på den grønne omstilling i Danmark.

Der skal turbo på

Inden 2030 skal Danmarks havvindkapacitet firedobles i forhold til, hvad den er i dag. Hvis det skal lykkes, skal der markant mere turbo på udbygningen af havvindmøller. Den opgave vil DI sammen med frem organisationer tage medansvar for i et nyt partnerskab, der skal sikre, at Danmark udnytter sit fulde havvindpotentiale, og at vi når vores ambitiøse klimamål i 2030.

Hele værdikæden er repræsenteret

Partnerskabet for Havvind samler hele værdikæden fra finansiering, serviceskibe, til produktion og distribution. På den måde sikrer vi, at de virksomheder og medarbejdere, der har produkterne og kompetencerne bliver koblet, og at økonomien også hænger sammen. Sådan kommer vi nemlig bedst og hurtigst i mål.  

- Den grønne vej ud af klima-, energi- og forsyningskrisen kræver, at vi kommer op i et helt andet gear i den grønne omstilling og får udbygget mere havvindenergi i en fart. I dag går processerne simpelthen for langsomt, og der ligger en stor opgave i at sikre, at der for alvor bliver rykket. Med det nye partnerskab samler vi stærke kræfter, viden og kompetencer, og vil sammen være med til at sikre Danmarks grønne førerposition, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Vi skal producere mere på kortere tid

I dag tager det ca. ni år at bygge en havvindmøllepark fra det er politisk besluttet til møllerne snurrer. Den proces, der går fra de første miljøundersøgelser til udbud og montering, skal gøres smartere og hurtigere. Ellers kan vi ikke få den store mængde energi fra havvind, som der er blevet politisk besluttet med blandt andet Esbjerg- og Marienborgerklæringerne, om bare syv år.

De store mængder vindenergi, vi som land har ambitioner om at skabe, kræver, at vi også får optimeret vores energiinfrastruktur, så energien kan blive transporteret til millioner af borgere og virksomheder. Det er afgørende for, at vi har tilstrækkelig med grøn energi til at nå vores 2030-klimamål, vores vision om at blive nettoeksportør af grøn energi og vores Power-to-X-ambitioner.

Vi mangler hænder og hoveder

Den massive udbygning af havvind og elinfrastruktur kræver også kloge hænder og hoveder. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer for den grønne omstilling – nu og i mange år frem. Det drejer sig særligt om manglen på faglærte.

Øget mod til og sikkerhed for investering

Langt størstedelen af den grønne omstilling skal finansieres af det private erhvervsliv og institutionelle investorer. Som udgangspunkt er der appetit på at investere i Danmark, men kapital risikerer at søge ud af landet som følge af rammevilkår og afkastmuligheder. Forudsigelighed og klare rammer i planlægningen af investeringerne er nødvendige, for at sikre at de betydelige private investeringer lander i Danmark.

Publikationer

Partnerskab for Havvind erklæring

Download

Faktaboks

Partnerskabet er en fælles indsats mellem Dansk Industri, Green Power Denmark, Danske Rederier, Dansk Metal, Forsikring og Pension samt Brintbranchen. Partnerskabet skrev under på Havvind-erklæringen d. 19 december 2022.

Søren Mensal Kristensen

Søren Mensal Kristensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3289
  • Mobil +45 2910 0618
  • E-mail smek@di.dk

Relateret indhold