01.12.22 DI Energi Nyheder

Status på energipriserne: Temperaturen falder og så stiger energipriserne

Koldt vejr og mindre blæst får igen gas- og elpriser til at stige. Fortsat koldere vejr holder priserne oppe med udsigt til flere stigninger i den nærmeste fremtid.

Naturgasprisen stiger i takt med fald i temperaturen

Naturgasprisen er steget de sidste to uger af november fra en spotpris på 578 kr. pr. MWh  d. 14 november til 999 kr. pr. MWh d. 29 november. Månedsgennemsnittet for november er 698 kr. pr. MWh, hvor prisen den sidste uge lå på 933 kr. pr. MWh. Sammenlignet med oktober måned, hvor gennemsnitsprisen endte på 646 kr. pr. MWh er gasprisen i november 8 pct. højere.

Årsgennemsnittet for naturgasprisen ligger nu på 934 kr. pr. MWh. Det er en stigning på 168 pct. sammenlignet med 2021, hvor årsgennemsnittet var 349 kr. pr. MWh.

Stigning i gasprisen skyldes primært, at efterspørgslen er steget på grund af lavere temperaturer. Samtidig producerer danske vindmøller mindre strøm, hvilket yderligere øger efterspørgslen efter naturgas.

På trods af en øget gasefterspørgsel er fyldningsgraderne i de europæiske gaslagre fortsat høje. Dog har fyldningsgraden midlertidigt toppet i begyndelsen af november med omkring 95,5 pct. fyldning, hvor den nu ligger på 93,2 pct. I Danmark er fyldningsgraden aktuelt på 97,8 pct.

 

Elprisen stiger med gasprisen og et fald i udbud fra vedvarende energikilder

Elprisen er steget markant fra en gennemsnitlig dagspris på 1.107 kr. pr. MWh d. 14 november til 2.679 kr. pr. MWh d. 29 november. Den seneste uge har elprisen i gennemsnit ligget på 1.671 kr. pr. MWh.  Gennemsnitsprisen for november er foreløbigt på 995 kr. pr. MWh. Sammenlignet med oktober, hvor elprisen i gennemsnit lå på 1.018 kr. pr. MWh., er elprisen således faldet med 2 pct. i november.

Årsgennemsnittet for 2022 ligger i øjeblikket på 1568 kr. pr. MWh., hvilket er 140% pct. højere end årsgennemsnittet i 2021, der endte på 654 kr. pr. MWh.

De seneste dages markante stigning i elprisen skyldes i høj grad en stigning i gasprisen. Elprisen er også steget på grund af et fald i udbud og stigning i efterspørgsel på strøm. Udbuddet er faldet grundet mindre vind, hvilket reducerer elproduktionen fra vindmøllerne. Samtidig producere vandkraftværkerne i Norge og Sverige mindre el end normalt. Dertil er efterspørgslen steget i takt med det koldere vintervejr i Danmark. Vintervejret kan blive koldere, og derfor kan elprisen således også risikere at forblive høj og stige over den kommende periode.

 

Olieprisen falder en smule i slutningen af november

Olieprisen har i november været mere stabil efter et år med volatile priser. Månedsgennemsnittet for oktober var 418 kr. pr. MWh, og det foreløbige gennemsnit for november måned er steget lidt til 422 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet ligger nu på 432 kr. pr. MWh, hvilket er 61 pct. højere end i 2021, hvor gennemsnittet endte på 264 kr. pr. MWh.

Trods en relativ stabilisering fluktuerer oliepriserne stadig på grund af forskellige økonomiske årsager rundet omkring i verden. Stigningen i oliepriserne skyldes rygter om, at OPEC vil sænke produktionen yderligere samt usikkerhederne forbundet med prisloft på russisk olie. Samtidig bliver priserne presset ned på grund af frygt for global recession og produktionen i Kina, som fortsat lammes af covid-19 nedlukninger. Demonstrationerne i Kina skaber yderligere uro på markederne, hvilket også er med til at reducere olieprisen i følge EnergiWatch. Olieprisen bliver således påvirket i forskellige retninger. Dog har trykket nedad været dominerende på det seneste.

 

Kvoteprisen forbliver på højst niveau og stiger en smule

Efter en markant stigning i slutningen af oktober, som i høj grad skyldtes short-coverings, er kvoteprisen i november måned faldet. Det foreløbige månedsgennemsnit for november ligger i øjeblikket på 600 kr. pr. ton, hvilket fortsat er højere end månedsgennemsnittet for oktober, der endte på 524 kr. pr. ton.

Priserne i november er således næsten identisk med årsgennemsnittet indtil videre, der nu er faldet til på 600 kr. pr. ton.  Sammenlignet med 2021 er dette en stigning på 51 pct., idet en kvote i 2021 i gennemsnit kostede 396 kr.

Den seneste forøgelse i efterspørgslen på kvoter skyldes sandsynligvis de øget el- og gaspriser, idet mere CO2-udledende energityper, herunder især kul, er blevet brugt i højere grad.

 

Kulprisen stiger på grund af fald i temperaturer og usikkerheder på markedet

Kulprisen er fortsat lav sammenlignet med resten af året men stiger støt . Det foreløbige månedsgennemsnit for november ligger i øjeblikket på 231 kr. pr. MWh. Sammenlignet med oktober måned, hvor gennemsnittet endte på 271 kr. pr. MWh, er prisen i november dermed faldet med 17 pct.

Årsgennemsnittet for kulprisen ligger i øjeblikket på 312 kr. pr. MWh, hvilket fortsat er væsentligt højere sammenlignet med tidligere år. Sammenlignet med 2020 og 2021, hvor gennemsnitspriserne endte på henholdsvis 48 og 111 kr. pr. MWh, er årsgennemsnittet i 2022 steget med henholdsvis 550 og 181 pct.

Den seneste stigning i kulprisen skyldes lavere temperaturer samt usikkerheder på markedet som følge af EU’s boycott af Russisk kul. Samtidig stiger prisen på gas, hvilket gør kul en mere attraktiv energikilde, og udbuds problemer fra Colombia er med til at øge prisen.

Relateret indhold