Colourbox
04.02.22 DI Energi Nyheder

Energistyrelsen har offentliggjort deres grønne industrianalyse

Energistyrelsens grønne industrianalyse, der blev offentliggjort d. 2. februar viser resultater, der stemmer overens med konklusionerne fra klimapartnerskaberne.

Introduktion til sagen: Energistyrelsen har d. 2. februar offentliggjort den analyse af industrien, der blev aftalt ved klimaaftalen for energi og industri fra juni 2020. Grøn industrianalyse kortlægger potentialer og barrierer for udfasning af fossile brændsler i de brancher, hvor det vurderes svært.

Grøn industrianalyse ser på muligheder og barrierer i Fremstillingsindustrien, hos raffinaderierne og i den tunge interne transport.

Analyserne viser, at elektrificering særligt er anvendeligt til konvertering af de energirelaterede udledninger i lav- og mellemtemperatur processer i industrien. For den tunge industri med høje temperaturer er elektrificering ofte mere vanskelig, men kan bidrage gennem procestilpassede projekter. Hvor elektrificering ikke er mulig, vil industrien stadig være afhængig af alternative brændsler såsom biogas.

Alt, hvad der kan elektrificeres i industrien og i de industrielle processer, skal elektrificeres. Men vi kan ikke komme igennem med en grøn omstilling af industrien uden at se på med åbne øjne på brugen af biogas, Carbon Capture og Storage samt Power to X-brændsler såsom brint, siger DI Energis branchedirektør, Troels Ranis og fortsætter:

Man skal dog være klar over, at der i nogle virksomheder – også i lav- og mellemtemperatur processerne, der i stort omfang kan elektrificeres – kræves store investeringer med betydelig risiko. Her vil der være brug for at give virksomhederne en hjælpende hånd eksempelvis i form af en medfinansiering af mere risikable pilotprojekter, som har et stort CO2-reduktionspotentiale.

Han glæder sig over, at resultaterne af Grøn industrianalyse i høj grad stemmer overens med de konklusioner, som Klimapartnerskaberne for Energiintensiv Industri, Produktionsvirksomheder samt Bygge og anlæg kom med i deres afrapporteringer fra marts 2020.

Derudover viser analyserne, at kun 18 pct. af den interne transport i byggeriet kan elektrificeres med nuværende teknologier, mens der er lange eller ingen udsigter til elektrificering af intern transport i landbrug og fiskeri. Analyserne viser, at for intern transport ikke kan undgå afhængighed af biobrændstoffer og PtX, ligesom raffinaderierne også vil være afhængig af PtX, der kræver store investeringer.

Det er bemærkelsesværdigt, at kun 18 pct. af den interne transport i byggeriet kan elektrificeres med nuværende teknologier. Vi er med andre ord afhængige af biobrændstoffer og Power to X – det kalder i min verden på en hurtig afklaring af den danske strategi for Power to X, afrunder DI Energis branchedirektør. 

Læs mere om Grøn industrianalyse her

Pernille Agerbo
Skrevet af:

Pernille Agerbo

Relateret indhold