Colourbox
02.02.22 DI Energi Nyheder

Status på energipriser

Mens vi længes efter foråret, har årets første måned budt på faldende el- og naturgaspriser. Samtidigt er olieprisen steget til det højeste prisniveau i syv år. DI Energi giver dig et overblik over energipriserne.

Et samlet overblik

El- og naturgaspriserne er faldet i den første måned af 2022. Fra december til januar er prisen på el faldet med 40 pct., mens naturgasprisen er faldet med 26 pct. I januar var prisen på naturgas i gennemsnit 633 kr. pr. MWh, mens elprisen i gennemsnit lå på 855 kr. pr. MWh.

Olieprisen er i januar steget til det højeste prisniveau i 7 år med en gennemsnitlig pris på 330 kr. pr. MWh. Således er olieprisen steget med 14 pct. fra december til januar. Kulprisen er også steget i januar 2022 med en gennemsnitspris på 152 kr. pr. MWh. Fra december til januar er kulprisen steget med 10 pct.

Figur 1: Samlet overblik

Naturgasprisen

Naturgasprisen har i januar været mere stabil på dagsbasis end i efteråret 2021, men prisen er stadig mere svingende end normalen. Gennemsnitsprisen i januar er 633 kr. pr. MWh, som er et højt prisleje og 80 pct. højere end gennemsnitsprisen for 2021, som lå på 351 kr. pr. MWh.

Det stadigt høje prisniveau skyldes i høj grad knapheden i det europæiske gasmarked. Ifl. ING er den europæiske gaslagringskapacitet i øjeblikket på 45 pct. Det er lavt sammenlignet med et femårigt gennemsnit i denne fase af året, som ligger omkring 60 pct. En af årsagerne til den lave lagerbeholdning er en fortsat lav levering fra Rusland, særligt af gas gennem ukrainske rørledninger.

Det Internationale Energiagentur (IEA) vurderer i sin nyeste prognose for naturgassen, at den gennemsnitlige pris på naturgas i år vil nå det højeste niveau nogensinde. Det anslås, at der tidligst mod slutningen af året kan være håb om faldende priser.

IEA peger i deres prognose på, at opfyldningen af Europas naturgaslagre, den manglende kapacitetsopbygning samt den vigende trend i Europas egenproduktion af gas vil presse prisen i vejret. Samtidigt betones det, at konkurrencen om den flydende LNG-gas mellem Europa og Asien kan medføre fortsat høje priser.

Figur 2: Naturgasprisen

Elprisen

2022 har indtil videre taget revanche efter et usædvanligt vindfattigt 2021, som var medvirkede til de historisk høje elpriser.

Det blæsende vejr toppede med stormen Malik, der for alvor fik sat gang i vindmøllerne. Så meget, at de den 29. januar producerede 90 pct. af dages elforbrug.

Det blæsende vejr og faldende naturgaspriser har medvirket til, at prisen på el er reduceret med 40 pct. fra december til januar. Således er gennemsnitsprisen i januar landet på 855 kr. pr. MWh, hvilket er betydeligt lavere end gennemsnitsprisen i december som lå på 1414 kr. pr. MWh.

Figur 3: Elprisen

Olieprisen

Olie ramte ved udgangen af januar 2022 det højeste prisniveau siden 2014. Olieprisen steget med 14 pct. fra december til januar, hvor en tønde olie i gennemsnit har kostet 85 USD (330 kr. pr. MWh.)

Prisstigninger kommer i kølvandet på markedets forventninger om, at oliebeholdningen på tværs af OECD lande vil nå det laveste niveau i midten af året siden 2000. Iflg. Goldman Sachs vil Brentolieprisen kunne nå et prisniveau på 96 USD pr. tønde i 2022 (ca. 370 kr. pr. MWh) og 105 USD pr. tønde i 2023 (ca. 410 kr. pr. MWh)

USA har opfordret verdens olieproducerende lande til at øge deres produktion for at kontrollere inflationen. Senest har OPEC+ landene besluttet sig for fortsat at følge deres plan om at lette produktionsnedskæringerne fra juli for at imødekomme efterspørgslen. Dette indebærer en produktionsforøgelse på 400.000 tønder om måneden. Dog har flere af OPEC+ landene ikke mødt produktionsmålene, hvilket har øget frygten i markedet for et begrænset udbud.

Figur 4: Olieprisen

Kulprisen

Kulprisen er også steget siden årsskiftet. I januar har kul i gennemsnit kostet 148 kr. pr. MWh, hvilket er stigning på 11 pct. i forhold til gennemsnitsprisen i december, som lå på 133 kr. pr. MWh.

Figur 5: Kulprisen

Magnus Larsen
Kristian Nielsen
Skrevet af:

Magnus Larsen Kristian Nielsen

Relateret indhold